2024 m. liepos 24 d.

IV kl. Eilinė diena

Šv. Kristinos, merg. ir kank., minėjimas.

Naujausi

Tikėjimas

Bažnyčia

Visuomenė

Šeima ir namai

Istorija

Kultūra

Švenčiausioji Jėzaus Širdis

Pirmieji mėnesių penktadieniai

Viešpats Jėzus, norėdamas, kad plačiau pasklistų Jo Švenčiausiosios Širdies garbinimas, nuo 1673 m. keliskart apsireiškė vizitietei vienuolei šv. Margaritai Marijai Alakok ir perdavė jai daug pažadų visiems Jo Švč. Širdies garbintojams. 1863 m. šie pažadai buvo išdėstyti dvylikoje punktų, taip juos išvardina ir popiežius Benediktas XV Margaritos Marijos kanonizacijos bulėje 1920 05 13.

Viešpaties Jėzaus pažadai Jo Švč. Širdies garbintojams:

1. Aš duosiu jiems visų malonių, reikalingų jų luome.

2. Aš suteiksiu ramybę jų šeimoms.

3. Aš paguosiu juos visuose jų varguose.

4. Aš būsiu jiems saugus prieglobstis jų gyvenime ir ypač jiems mirštant.

5. Aš išliesiu gausių palaiminimų visiems jų sumanymams.

6. Nusidėjėliai ras mano Širdyje malonės šaltinį ir begalinį jos vandenyną.

7. Atšalusios sielos taps uolios.

8. Uolios sielos greitai pakils iki didelio tobulumo.

9. Aš laiminsiu namus, kuriuose bus išstatytas ir garbinamas mano Švenčiausiosios Širdies atvaizdas.

10. Aš suteiksiu kunigams galią sugraudinti net labiausiai užkietėjusias širdis.

11. Vardai tų, kurie platins šį pamaldumą, bus įrašyti mano Širdyje ir nebus iš jos ištrinti.

12. Iš savo Širdies gailestingumo pertekliaus aš tau pažadu, kad jos visagalė meilė suteiks galutinės atgailos malonę visiems, kurie devynis kartus iš eilės pirmąjį mėnesio penktadienį priims šv. Komuniją. Jie nemirs mano nemalonėje ar nepriėmę sakramentų, o mano dieviškoji Širdis tą paskutinę valandą bus jiems užtikrinta prieglauda.

Dvyliktąjį, „Didįjį pažadą“ Viešpats apreiškė šventajai 1688 metais. Jėzus žada, kad tie, kas atliks pirmuosius 9 penktadienius, prieš mirtį gaus nuoširdaus gailesčio už savo nuodėmes malonę, turės galimybę priimti šv. sakramentus: išpažintį, Paskutinį patepimą bei Viatiką (šv. Komuniją mirštančiajam) ir taip pasieks išganymą. Norint gauti šią didžiulę malonę, reikia:

„Devynis kartus iš eilės pirmąjį mėnesio penktadienį priimti šv. Komuniją“. Šv. Komunija turi būti priimama būtinai pirmaisiais penktadieniais, o ne kitomis dienomis. Tai reikia atlikti devynis kartus be pertraukos – dėl kokių nors priežasčių praleidus Komuniją, reikia pradėti skaičiuoti iš naujo.

Pirmieji sestadieniai

Šv. Komuniją reikia priimti neturint sąžinėje neišpažintos mirtinos nuodėmės ir pamaldžiai. Jei suvokiame, kad mirtinai nusidėjome, reikia tuojau sužadinti tobulą gailestį, tačiau jo neužtenka norint priimti šv. Komuniją – būtina atlikti sakramentinę išpažintį kunigui. Jei sunkių nuodėmių nepadaryta, išpažintis nebūtina prieš kiekvieną pirmojo penktadienio šv. Komuniją.

Nors tai neminima Didžiajame pažade, bet Viešpats nuolat ragindavo šv. Margaritą Mariją ypatingai aukoti pirmųjų penktadienių šv. Komunijas kaip atsiteisimą už žmonių abejingumą bei įžeidimus, daromus Jo Švč. Širdžiai Švč. Sakramente.

ŠV. BONAVENTŪROS MALDA ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDŽIAI

Gerasis Jėzau, kaip nuostabu ir gera gyventi Tavo Širdyje! Ji yra neišsenkantis lobis, vertingas perlas, atrastas Tavo sužeisto Kūno paslaptyje, lyg suartoje dirvoje. Atradau Tavo Širdį, maloningasis Jėzau – Karaliaus Širdį, brolio ir draugo Širdį. Pasislėpęs Tavyje, argi galėčiau nesimelsti? Taip, aš daug prašysiu! Juk Tavo Širdis, drįstu tarti, yra ir mano širdis. Jeigu Tu, Jėzau, esi mano Galva, kaip tada tai, kas priklauso Galvai, galėtų nebūti ir mano dalimi? Koks didžiulis džiaugsmas man! Štai, Tu, Jėzau, ir aš turime tą pačią širdį. Saldžiausias Jėzau, atradęs tą dievišką Širdį, kuri priklauso Tau ir man, daug Tavęs prašysiu, mano Dieve! Savo šventovėje suteik mano maldoms priėmimą, patrauk mane visą prie savosios Širdies. Mano nuodėmių neteisumas norėtų užtverti man įėjimą, bet nesuvokiama meilė išplėtė ir padidino Tavo Širdį. Tu vienintelis gali padaryti švariu tą, kuris jau pradėtas iš nešvarios sėklos. Nuostabusis Jėzau, nuplauk mano prasižengimus, nuvalyk mano nuodėmes, kad Tavo apiplautas, galėčiau tyras artintis prie Tavęs, kad galėčiau įžengti į Tavo Širdį, gyventi joje visas mano gyvenimo dienas ir daryti vien tai, ko iš manęs reikalauji. Amen.

 

Paremkite musu veikla

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

Kiti straipsniai, pažymėti

Susiję straipsniai

Įkeliamas komentaras Komentaras bus atnaujintas po 00:00.

Būkite pirmas pakomentavęs.

Rašyti komentarą...
arba komentuokite kaip svečias
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.