Atrodo, jog Dievo Motinos prašymas paaukoti Rusiją Jos Nekaltajai Širdžiai įvykdytas net kelis kartus. Tačiau ar jis tikrai įvykdytas tenkinant visas sąlygas, kurias nurodė pati Švč. Mergelė Marija?

Ateistinė ir materialistinė komunizmo pabaisa netrukus turėjo paimti valdžią Rusijoje 1917 m. ir paskleisti visur mirtinus ateizmo nuodus. Taip pat jie skleidė mintį, kad žmonės neturi nemirtingos sielos ir kad nėra gyvenimo po mirties. Šios klaidos apie amžinybę yra labai baisios ir pavojingos.

Tuomet Marija, atsakiusi į vaikų klausimus, pati jų paklausė: „Ar jūs sutiktumėte pasiaukoti Dievui, ir ar noriai priimtumėte kentėjimus, kuriuos Jis jums siųstų, kad atsilygintumėte už tokią gausybę nuodėmių, kuriomis Jis įžeidžiamas, ir paprašytumėte nusidėjėlių atsivertimo?“

Mums reikia gerai suprasti Viešpaties Angelo žodžius ir šią maldą. Tai labai svarbu. Nepamirškite, ką jis pasakė vaikams: „Priimkite. Valgykite ir gerkite Jėzaus Kristaus Kūną ir Kraują, kuriuos nedėkingi žmonės taip niekina. Atsilyginkite už jų nuodėmes ir guoskite savąjį Dievą!“

Nesiskųskite! Nepykite! Neliūdėkite! Žiūrėkite į Nukryžiuotąjį. Būkime tikri Dievo vaikai ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mokiniai ir aukokime savo sunkumus už nusidėjėlių atsivertimą, nes jie šiuo metu eina į pragarą.

Mes turime garbinti Dievą su didele pagarba. Pirmoji Fatimos Angelo pamoka yra dievobaimingumas.

Paprasti vaikai, kuriems dirbant, meldžiantis ir žaidžiant apsireiškia Dievo Motina Mergelė Marija... Koks tai įprastas, netgi „natūralus“ įvykis katalikiškame pasaulyje! Daugelį šimtmečių Viešpats Dievas ir Jo Motina panašiu būdu skelbdavo pasauliui didžiausias paslaptis ir Apvaizdos planus, pažadėdavo tikintiesiems nuostabių malonių.

Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.
Daugiau informacijos Sutinku Nesutinku