Krikštas yra pirmasis iš krikščioniškų sakramentų ir tarsi vartai į kitus sakramentus, nes per jį mes tampame mistinio Kristaus Kūno, Bažnyčios, nariais ir įgyjame teisę priimti kitus sakramentus.

Sekminių dieną Šventoji Dvasia nusileido ant apaštalų, kad užbaigtų jų šventumą ir juos sustiprintų jų laukiančioms didelėms užduotims. Taip pat kiekvieno krikščionio gyvenime yra diena, kurią ant jų nusileidžia Šventoji Dvasia tam pačiam darbui – tai jo Sutvirtinimo diena.

Šventoji Eucharistija virš kitų sakramentų iškyla ne tik dėl to, kad joje tikrai yra mūsų Viešpats Jėzus Kristus, bet ir todėl, kad ją atliekant įvyksta Auka. Šv. Mišios yra būtent Jėzaus Kristaus kryžiaus Aukos sudabartinimas.

Šventoji Eucharistija yra didžiausias iš sakramentų, nes kituose sakramentuose veikia tik šventoji Kristaus jėga, o Eucharistijoje yra pats mūsų Viešpats su dievybe ir žmogiškumu, kūnu ir siela, Kūnu ir Krauju.

Atgailos Sakramentas posusirinkiminės Bažnyčios praktikoje vis labiau slenka į antrą planą. Išpažintis suprantama kaip našta, žmonių gyvenimą apsunkinantis dalykas. Iš tikrųjų yra visiškai priešingai.

Ligonių patepimo sakramentas išpažinties atžvilgiu užima tokią pačią vietą, kaip Sutvirtinimo sakramentas Krikšto atžvilgiu: kaip sakome, kad Sutvirtinimas užbaigia Krikštu pradėtą pagrindą, taip dabar pamatysime, jog Paskutinis patepimas pratęsia Atgailos sakramentą.

Naujajame Testamente tėra vienintelis kunigas – mūsų Viešpats Jėzus Kristus. Laiške žydams sakoma: „Anų (Senojo Testamento žmonių) daugelis tapdavo kunigais, nes mirtis jiems sukliudydavo ilgiau pasilikti. O kadangi šitas (Jėzus Kristus) išlieka per amžius, jis turi neatšaukiamą kunigystę“.

Santuoka egzistavo dar prieš Kristų, bet Jis ją iškėlė iki sakramento lygmens. Pačioje pradžioje Dievas įsteigė ją Rojuje. Ji tarnauja žmonių giminės išlikimui ir pagausėjimui, taip pat sutuoktinių tarpusavio paramai.

Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.
Daugiau informacijos Sutinku Nesutinku