Laikmetis.lt   Publikuota iš: laikmetis.lt
Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia (senoji vyskupijos katedra). Silvijos Knezekytės fotografija
Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia (senoji vyskupijos katedra). Silvijos Knezekytės fotografija

Vyskupų kongregacijos prefektas kardinolas Marcas Armandas Ouelletas (Markas Armandas Ueletas) PSS birželio 22 d. raštu pranešė, kad popiežius Pranciškus įsteigė titulinį Medininkų vyskupijos sostą, kurį Vatikano valstybės sekretoriatas pažymėjo lotynišku vardu – Mednicensis. Apie tai pranešė Telšių vyskupija savo puslapyje.

Katalikų Bažnyčioje yra tradicija kiekvieną nominuotą vyskupą priskirti konkrečiai vyskupijai. Kadangi kai kurie vyskupai atlieka tarnystę Vatikano kongregacijose ar, būdami vyskupai pagalbininkai, yra skiriami kažkada egzistavusių, bet šiuo metu sunykusių vyskupijų tituliniais vyskupais, egzistuoja oficialiai pripažinti titulinių vyskupijų sostai.

2021 m. Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, gavęs kunigų tarybos ir Lietuvos vyskupų konferencijos pritarimą kreipėsi į popiežių Pranciškų, prašydamas įsteigti senojoje Varnių katedroje titulinį Medininkų vyskupijos sostą. Vyskupas pateikė Medininkų vyskupijos įsteigimo dokumentus ir įrodė faktą, kad Medininkų vyskupija nustojo egzistavusi, todėl Varniuose gali būti įsteigtas titulinis Medininkų vyskupo sostas.

Kaip žinoma iš istorinių šalinių, 1416 metais Visuotinis Konstancos susirinkimas delegavo Lvovo arkivyskupą Joną ir Vilniaus vyskupą Petrą įsteigti Žemaitijoje vyskupiją ir bažnyčias bei paskirti ten tinkamus ganytojus.

Deleguotieji vyskupai 1417 m. spalio 24 d. iš Naujųjų Trakų parašė raštą, kuriame patvirtino įvykdę patikėtas užduotis: „Mes, Lvovo arkivyskupas Jonas ir Vilniaus vyskupas Petras, minėto Susirinkimo pasiųsti ir specialiai įgalioti, norėdami reikiamai įvykdyti aukščiau minėtą raštą, šviesiausiojo Lietuvos, Rusijos etc. vado kunigaikščio Aleksandro, kitaip Vytauto Didžiojo, valia ir pritarimu, Dievui padedant, įžengėme į Žemaičių žemę, kurioje minėta gentis elgėsi su mumis garbingai ir humaniškai, ir kaip mums išoriškai atrodė, labai karštai troško šventu krikšto šaltinio vandeniu būti nuplauti.

„Tenai pakrikštijome daug tūkstančių abiejų lyčių žmonių su didžiule daugybe vaikų. Pagaliau, kadangi minėta gentis neturėjo papročio gyventi miestuose, kunigaikštis pradėto švento darbo tęsimui nustatė kaip tinkamą vietovę Varnius, suteikdamas jiems Medininkų vardą. Juose mes fundavome kaip vyskupo katedrą bažnyčią Švenčiausios Trejybės, garbingosios Švč. Dievo Motinos Mergelės Marijos, šventųjų apaštalų Pero ir Pauliaus, taip pat ir garbingojo kankinio Aleksandro garbei. Sykiu su kunigaikščiu ten, Žemaičių žemėje, paskyrėme bažnyčios išlaikymą“, – rašoma Telšių vyskupijos pranešime.

Lietuva meldžiasi

Toliau tęsiama: „Be to, minėtas kunigaikštis iš savo turtų pažadėjo kiekvienais metais duoti nustatytą sumą pinigų taip ilgai, kol pati bažnyčia turės lėšų išsilaikymui. Taigi, minėtą vietovę ir taip aprūpintą bažnyčią, šaukdamiesi Kristaus Vardo, visiems laikams pavadinome Medininkų miestu, o bažnyčią – Medininkų katedra“.

Pranešime pasakojama, kad istorija buvo negailestinga įsteigtai Medininkų vyskupijai, nes vietovė nuo 16 amžiaus vidurio imta vadinti Varniais, o vyskupija, pradžioje vadinta Medininkų vyskupija (Mednicensis) vėliau imta vadinti pagal regioną – Mednicensis seu Samogitiae [Samogitiensis]. Oficialiuose Bažnyčios dokumentuose – Ex Actis Consistorii Clementis XI P. M. 1716 metais vyskupija dar vadinama Dioecesis Mednicensis, bet vėliau įsitvirtina Dioecesis Samogitiae [Samogitiensis], kuri nuo 1926 metų nustojo egzistavusi. Istorijoje nerandame duomenų, kad Dioecesis Mednicensis oficialiai būtų pervadinta į Dioecesis Samogitensis, nes sekant Bažnyčios tradicija, vyskupijos pavadinimui visuomet yra parenkamas konkretaus miesto vardas, bet ne regiono.

Kreipdamasis į popiežių Pranciškų Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius taip pažymėjo: „Remdamasis išlikusiais Dioecesis Mednicensis įsteigimo dokumentais ir gavęs Lietuvos vyskupų konferencijos pritarimą bei atsižvelgdamas į seną Bažnyčios paprotį sunykusias vyskupijas atminti įsteigiant titulinius vyskupų sostus, prašau Jūsų Šventenybės įsteigti Dioecesis Mednicensis titulinį vyskupo sostą“.

Telšių vyskupija savo pranešime dėkoja popiežiui Pranciškui už dėmesį Žemaitijai įsteigiant Varniuose titulinį Medininkų vyskupo sostą ir laukia pirmojo paskyrimo tituliniu Medininkų vyskupu.

Paremkite musu veikla

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

Kiti straipsniai, pažymėti

Susiję straipsniai

Įkeliamas komentaras Komentaras bus atnaujintas po 00:00.
  • Šis komentaras nebeskelbiamas.
    +Plebanus · 15:35 28/07/2022
    Lietuvoje per daug vyskupų.Dauguma visai apleido vyskupo tarnystę lankyti senelius,ligonius,našlaičius.Paklauskite vyskupų kada jie  buvo hospise,senelių namuose,slaugos ligoninėje.?
Rašyti komentarą...
arba komentuokite kaip svečias
0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.