Vienos Pranciškonų Marijos Snieginės bažnyčia
Vienos Pranciškonų Marijos Snieginės bažnyčia

Nuo šių metų liepos mėnesio Šv. Pijaus X kunigų brolija Vienoje ėmė valdyti vieną seniausių ir garsiausių miesto bažnyčių – Pranciškonų Marijos Snieginės bažnyčią (Minoritenkirche).

Trumpa šventovės istorija

1219 m. Babenbergų herzogas Leopoldas VI, grįždamas iš Šventosios žemės, Asyžiuje aplankė šv. Pranciškų ir pakvietė mažesniuosius brolius į Vieną. Ten jiems padovanojo žemės sklypą, kuriame jau stovėjo šv. Kotrynai Aleksandrietei pašvęsta bažnytėlė. Šalia jos iškilo vienuolynas, deja, jis sudegė per 1276 m. kilusį gaisrą. Brolių skaičiui nuolat augant, atsirado poreikis turėti didesnę bažnyčią ir vienuolyną, todėl karalius Otokaras II 1276 m. būsimos bažnyčios vietoje padėjo pamatinį akmenį ir atleido nuo mokesčių visus, kurie prisidės prie šventovės statybos. Bažnyčia buvo užbaigta apie 1305 m. ir per vėlesnius amžius patyrė nemažai pakeitimų. Jos koplyčiose ir kriptose palaidota daug Europos kilmingų šeimų atstovų. Nuo 1569 m. iki 1620 m. buvo užimta protestantų. 1625 m. Vienoje gyvenę italų katalikai, vadovaujami jėzuito Vilhelmo Lamormainio, įkūrė religinę kongregaciją ir paprašė, kad galėtų pamaldas laikyti vienoje iš Pranciškonų bažnyčios koplyčių. Leidimas buvo suteiktas, koplyčia buvo iš esmės atnaujinta ir pervadinta Marijos Snieginės vardu (prisimenant garsiąją Romos Santa Maria Maggiore baziliką). 1783 m. imperatorius Juozapas II pranciškonus perkėlė kitur, o bažnyčią atidavė pagausėjusiai italų katalikų bendruomenei, pavesdamas jiems pastatą restauruoti. Tai buvo padaryta per trejetą metų, ir 1786 m. bažnyčia buvo iškilmingai pašvęsta Švč. Mergelei Marijai Snieginei. 2020 m. Vienos italų kongregacija pasiūlė pastatą perimti Šv. Pijaus X kunigų brolijai.

Toliau pateikiame Šv. Pijaus X kunigų brolijos Austrijos srities vyresniojo kun. Stefano Frey‘aus laišką tikintiesiems

***

Brangūs draugai ir geradariai!

Dangus mums Vienoje suteikė dovaną, kuri viršijo drąsiausius mūsų lūkesčius. Daug metų ieškojome tinkamos bažnyčios, nes brangi šv. Juozapo koplyčios nuoma visada tebuvo laikinas, nors ir ilgai užsitęsęs, sprendimas. Šia intencija Vienos tikintieji karštai meldėsi jau nuo 2008 m. Mėgindamas mūsų kantrybę ir atkaklumą, šv. Juozapas leido mums laukti iki pat šių, jam pašvęstų, metų. Tačiau šiandien jis į mūsų maldas atsakė su kaupu ir padovanojo mums ne šiaip eilinę bažnyčią, o patogiausioje miesto dalyje stovinčią, jo švenčiausiajai Sužadėtinei pašvęstą Pranciškonų bažnyčią – vieną garsiausių, gražiausių ir seniausių Vienos šventovių, kurios istorinė ir kultūrinė reikšmė negali būti deramai įvertinta. Esame be galo dėkingi gerajam šv. Juozapui. Kaip nuostabiai jis išklauso tuos, kurie su pasitikėjimu ir kantrybe į jį kreipiasi!

Tačiau taip pat suprantame, kad su šia neapsakoma dovana mums tenka kilni užduotis ir sunki atsakomybė. Pranciškonų bažnyčia suteikia mums nelauktų galimybių apaštalauti ir unikalią progą stiprinti katalikų Tradiciją Vienoje. Tegul Švč. Mergelė Marija Snieginė ir jos šventasis Sužadėtinis savo galingu užtarimu padeda mums vykdyti šią pareigą didesnei Dievo garbei ir sielų išganymui!

Lietuva meldžiasi

Dieviškosios Apvaizdos stebuklas

Kaip Šv. Pijaus X kunigų brolijai pavyko gauti tokią nuostabią Vienos bažnyčią? Dievui nėra negalimų dalykų, ir akivaizdu, kad Jis norėjo padaryti tai, kas, žmogaus akimis, atrodė neįmanoma. Visų šios sėkmės istorijos aplinkybių negalima pavadinti niekaip kitaip, kaip tik stebuklingomis.

Štai svarbiausi įvykiai, įrodantys Dievo įsikišimą:

2020 m. lapkričio 18 d., Šv. Petro ir Pauliaus bazilikos pašventinimo šventę, mums paskambino ponia Daniela Panella, „Marijos Snieginės italų kongregacijos“, kuriai 1784 m. Pranciškonų bažnyčią padovanojo imperatorius Juozapas II, prefektė. Didžiulei mūsų nuostabai, ji pasiūlė perimti bažnyčios valdymą.2021 m. gegužės 20 d., Šv. Bernardino Sieniečio šventę, mes pavedėme šiam didžiam italų liaudies misionieriui tą dieną vykusį visuotinį minėtosios kongregacijos susirinkimą. Kada dar buvo jaunas kunigas, šv. Bernardinas iš Dievo Motinos išprašė stebuklų malonę, ir mums iš jo reikėjo ne ko kito, o stebuklo. Prefektė turėjo įtikinti kongregacijos narius atiduoti mums bažnyčią ir kartu pavesti mums italų bendruomenės Vienoje sielovadą. Šventasis Bernardinas nepraleido pro ausis mūsų maldų – visi kongregacijos nariai vienbalsiai sutiko Šv. Pijaus X brolijai padovanoti svarbiausią Marijai pašvęstą sostinės šventovę!2021 m. gegužės 25 d., dviejų italų popiežių – šv. Grigaliaus VII ir šv. Urbono I minėjimo dieną, didžiojo Romos apaštalo šv. Pilypo Nerio šventės išvakarėse, notariškai buvo patvirtinta dovanojimo sutartis. Šitaip mums tapo aišku, kad Dievas Brolijai skyrė užduotį ištikimai tęsti dviejų šimtų metų senumo Vienos italų bendruomenės palikimą.Apaštalų kunigaikščiai globojo mus nuo pat pradžių iki pergalingo galo. „Atsitiktinumo“ dėka, 2021 m. birželio 29 d., per Šventųjų Petro ir Pauliaus šventę, nuosavybės teisių pasikeitimas buvo įrašytas į Vienos registrų knygą ir tapo nebeatšaukiamas. Brolija yra oficiali Pranciškonų bažnyčios savininkė.

Ką mums sako ši apaštalų kunigaikščių globa? Žinoma, tai, kad kartu su šia Pranciškonų bažnyčia mes gavome užduotį Vienos mieste ištikimai tęsti ir nuo visų nūdienos klaidų ginti apaštalinę Tradiciją, kurią Romos bažnyčioje, „Visų bažnyčių motinoje ir mokytojoje“, pasodino šventieji Petras ir Paulius. Mes nesame koks nors uždaras, senamadiškas „tradicionalistų klubas“. Mes esame paprasčiausi Romos katalikai, karštai trokštantys visomis savo jėgomis tarnauti Katalikų Bažnyčiai ir padėti jai vėl atrasti 2000 metų senumo apaštališkąją Tradiciją, iš kurios vienintelės, kaip iš šaknies, teka gyvybės jėga.

Tegul visagalis Dievas palaimina šį visus mus didžiai nustebinusį darbą! Tegul mūsų misiją užtaria visi dangaus šventieji, o ypač šv. Klemensas Marija Hofbaueris, mūsų Vienos priorato globėjas. Jis ketverius metus buvo Pranciškonų bažnyčios rektorius ir iškilmingomis pamaldomis Švč. Sakramento garbei daugelio vieniečių širdis iš naujo uždegė eucharistine meile.

Su kunigišku palaiminimu,

Kun. Stefan Frey

Filmukas apie Vienos Pranciškonų bažnyčią

Paremkite musu veikla

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

Kiti straipsniai, pažymėti

Susiję straipsniai

Įkeliamas komentaras Komentaras bus atnaujintas po 00:00.

Būkite pirmas pakomentavęs.

Rašyti komentarą...
arba komentuokite kaip svečias
0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.