Laikmetis.lt   Publikuota iš: Laikmetis.lt
Šėtono klubas

Skelbiame naujieną iš Jungtinių Valstijų, parodančią, kur veda nuosekliai taikoma klaidinga religinė laisvė, kurią po Vatikano II susirinkimo palaiko ir Katalikų Bažnyčios hierarchai, prieštaraudami ankstesniam Bažnyčios mokymui.

Pavyzdžiui, popiežius Grigalius XVI enciklikoje Mirari vos (1832) rašė: „Iš šio nuodingo indiferentizmo šaltinio kyla tas klaidingas ir absurdiškas principas, dar tiksliau – beprotybė, teigianti, kad kiekvienam būtų suteikiama ir garantuojama sąžinės laisvė... „Kas gali būti pražūtingiau sieloms, nei klaidos laisvė“, sakė šv. Augustinas.“ Popiežius Pijus IX buvo tos pačios nuomonės enciklikoje Qui pluribus (1846). Jis pasmerkė teoriją, skelbiančią, esą visi kultai turi tas pačias teises į viešą praktikavimą, pavadindamas tai „viena iš tų baisių klaidų, kuriomis šio amžiaus vaikai naudojasi, negailestingai kariaudami prieš katalikų religiją...“

Enciklikoje Libertas humana pop. Leonas XIII taip pat pasisakė apie religinę laisvę: „...Būtina, kad pilietinė visuomenė Dievą laikytų savo Tėvu bei Kūrėju ir jam pagarbiai lenktųsi kaip savo Viešpačiui bei Valdovui. Todėl valstybė be Dievo nusižengia teisingumui ir protui. Tą patį tenka pasakyti apie tokią valstybę, kuri, kaip sakoma, visoms religijoms yra lygi ir joms visoms pripažįsta tas pačias teises bei privilegijas. Tokios valstybės laikysena praktiškai veda į bedievystę.“

Išsamų Vatikano II susirinkimo deklaracijos apie religinę laisvę Dignitatis Humanae ir ankstesnio Bažnyčios mokymo palyginimą galima rasti čia.

*****

Vienos Ilinojaus (JAV valstijos) pradinės mokyklos tėvai reiškia susirūpinimą po to, kai mokyklos taryba patvirtino naują užklasinį vaikų būrelį, kuriam vadovaus „Šėtono šventyklos“ nariai ir kuris vyks mokyklos patalpose.

Mokyklos apygardos švietimo taryba patvirtino vadinamąjį „After School Satan Club“ („Šėtono klubą po pamokų“). Klubo susitikimai vyks Jane Addams pradinėje mokykloje Moline, Ilinojaus valstijoje – iš karto po pamokų. Jame gali dalyvauti vaikai nuo pirmos iki penktos klasės, tačiau mokiniams pirmiausia reikia gauti tėvų leidimą.

Lietuva meldžiasi

JAV Šėtono šventykla save vadina „pagrindine satanistine religine organizacija pasaulyje“, nors pati grupė yra ateistinė ir netiki nei Dievu, nei šėtonu. Vietoj to Šėtono šventykla garbina biblinį šėtoną kaip „pasipriešinimo, nepriklausomybės, išminties ir savęs įgalinimo“ simbolį. Ji apdovanoja kelių klasių, įskaitant pradinių klasių mokinius, „Velnio advokato stipendijomis“, kurių suma – 666 JAV dolerių.

Skrajutėse rašoma, kad po pamokų vyksiančiuose „Satan“ klubo susitikimuose bus rengiami moksliniai projektai, dėlionės, žaidimai, amatų projektai ir užkandžiai. Skrajutėje taip pat teigiama, kad vaikai mokysis geranoriškumo, empatijos, asmeninio savarankiškumo ir problemų sprendimo.

Mokyklos apygarda teigė, kad ji turėjo teisę patvirtinti šį klubą, kaip ir evangelizacinį Gerosios naujienos klubą.

„Moline-Coal Valley mokyklų apygarda ir Švietimo taryba vadovaujasi politika ir administracinėmis procedūromis, kurios leidžia bendruomenei naudotis viešai finansuojamomis patalpomis ne pamokų metu“, – sakoma apygardos pareiškime. „Su religija susijusios grupės yra vienos iš tų, kurioms leidžiama už mokestį nuomotis mūsų patalpas. Tokių grupių skrajutės ir reklaminė medžiaga leidžiama tik kabinti ar rodyti fojė, bet ne masiškai platinti.“

„Mokiniai ar tėvai, jei nori, gali pasiimti lankstinuką fojė, o tai atitinka rajono politiką“, – sakoma pareiškime. „Atkreipiame dėmesį, kad rajonas privalo suteikti vienodas galimybes visoms grupėms ir kad mokiniams reikia tėvų leidimo dalyvauti bet kokiame popamokiniame renginyje. Mūsų dėmesys ir toliau sutelkiamas į mokinių saugumą ir mokinių pasiekimus“.

Tačiau kai kurie tėvai abejoja šia idėja: „Palaukite, ką? Kaip tai apskritai įmanoma? Kas tai patvirtino?“ Tokį pranešimą parašė mokinės tėvas Necia Cole (Nečija Kolas) socialiniame tinkle „Facebook“, – „Pridursiu, kad skrajutė buvo leista tik dėl taisyklių ir nuostatų, kurias mokykla turi leisti“.

Paremkite musu veikla

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

Kiti straipsniai, pažymėti

Susiję straipsniai

Įkeliamas komentaras Komentaras bus atnaujintas po 00:00.

Būkite pirmas pakomentavęs.

Rašyti komentarą...
arba komentuokite kaip svečias
0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.