Skaistykla

 • Apie skaistyklą

  2022.10.05Prel. dr. Feliksas Bartkus, kan. dr. Pijus Aleksa

  Nuo seniausių laikų Bažnyčioje yra išlikęs paprotys melstis ir laikyti pamaldas už mirusiuosius. Šv. Jono Auksaburnio liudijimu, tas paprotys kilo iš apaštalų. Jis neabejotinai rodo tikėjimą skaistykla.

 • Skaistykla atskleidžia Dievo teisingumą ir gailestingumą

  2022.12.01Martin J. Scott

  Skaistykla ne tik apvalo tenai esančias sielas, bet ir gyviems padeda eiti šventumo keliu.

 • Tavo uždavinys yra padėti skaistykloje kenčiančioms vėlėms

  2023.11.02Jean Chapuis, S.J.

  Užtenka prisiminti skaistyklos ugnį, kuri degina ten esančias vėles, kad mūsų širdyje sukiltų meilės ir gailestingumo jausmai.

 • Traktatas apie skaistyklą

  2023.10.21Šv. Kotryna Genujietė

  Ta šventa siela, dar būdama kūne, atsidūrė liepsnojančios Dievo meilės skaistykloje, kuri ją apvalė ir išdegino visas jos dėmes.

Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.