Nors „vyriausios Bažnyčios dukters“ titulas priklauso Prancūzijai, gražioji Italijos šalis visada turėjo privilegijuotus santykius su Katalikų Bažnyčia. Iš jos kilo daugiau kaip 200 popiežių, o centrinė Romos padėtis pusiasalyje ir katalikiškame pasaulyje lėmė, kad ji šimtmečiais vaidino pagrindinį vaidmenį. Italams visuotinė Katalikų Bažnyčia visų pirma buvo „jų“ Bažnyčia. Tačiau ši privilegija traukiasi, o visame senajame pasaulyje pastebimas religinės praktikos nuosmukis vyksta ten, kur to mažiausiai tikėtasi. Ar gali būti, kad Italijos bažnyčios taip pat tuštėja?

Romos universiteto profesorius Luca Diotallevi ką tik išleido knygą La messa è sbiadita. La partecipazione ai riti religiosi in Italia dal 1993 al 2019, kurioje nagrinėjamas sekmadienio Mišių lankomumo nuosmukis jo šalyje per pastaruosius 25 metus. Išvados kraupios: „itališka privilegija“ netrukus taps praeitimi.

Diotallevi tyrimas pagrįstas Italijos nacionalinio statistikos instituto ISTAT duomenimis. Jis išskiria identifikavimo ir dalyvavimo kriterijus. Identifikavimo kriterijus, kuris Italijoje vertinamas, pavyzdžiui, pagal mokesčių deklaraciją, kurioje nurodoma priklausomybė Katalikų Bažnyčiai, laikosi šiek tiek geriau nei dalyvavimo kriterijus. Mišių lankymas yra vienas universaliausių ir labiausiai pripažintų kriterijų, pagal kurį galima įvertinti dalyvavimą katalikų religinėje praktikoje ir jos intensyvumą. Kitas kriterijus – sakramentų priėmimas – daugiausia krikšto ir santuokos, kiek mažiau Eucharistijos – turi stiprų sociologinį arba papročių aspektą, kuris suteikia tik dalinę informaciją apie sakramentų gavėjų santykį su katalikų tikėjimu. Kalbant apie individualią maldą, tai yra pamaldumo forma, kuri nėra būdinga vien katalikybei.

Profesorius Diotallevi pastebėjo, kad per visą tiriamąjį laikotarpį Italijoje Mišių lankomumo rodikliai mažėjo, ir vis greitesniu tempu: nuo 2005 m. pradėjo mažėti greičiau, o 2020 ir 2021 m., t. y. COVID-19 pandemijos laikotarpiu, dar greičiau. Lemiama data yra 2017 m. – metai, kai žmonių, teigiančių, kad „niekada“ nedalyvauja Mišiose, skaičius viršijo skaičių tų, kurie teigia, kad dalyvauja „bent kartą per savaitę“.

Pirmieji sestadieniai

Kalbant skaičiais, nuo 37,3 % gyventojų, dalyvavusių sekmadienio Mišiose 1993 m., iki 23,7 % 2019 m. – turint omenyje, kad deklaruojamas lankomumas visada yra didesnis už faktinį, o tai reiškia, kad faktiniai skaičiai yra dar mažesni. Tai bendriniai skaičiai – nepriklausomai nuo lyties ar amžiaus. Tyrėjas pastebi ir kitas naujas tendencijas: pavyzdžiui, didėjantį moterų nepasitenkinimą Mišiomis, kai tradiciškai, ypač Italijoje, jos buvo laikomos „parapijos ramsčiais“. Kitas nerimą keliantis reiškinys yra tai, kad vyresnio amžiaus žmonės, kurie, kaip anksčiau buvo žinoma, su amžiumi grįždavo į tikėjimą po tam tikro laikotarpio, kai buvo nutolę nuo šios praktikos, vis rečiau grįžta į bažnyčią. Todėl sekmadieniniai susirinkimai po Mišių, kuriuose iki šiol dominavo moterys ir pagyvenę žmonės, netrukus išnyks.

Todėl profesoriaus Diotallevi diagnozė labai niūri: Italijoje sekmadieninių Mišių dalyvių skaičius „netrukus sumažės iki 10 proc. gyventojų, o daugelyje šalies regionų šis skaičius bus vienženklis“.

Kodėl toks nuosmukis šalyje, kuri ilgą laiką atrodė mažiau paveikta pasaulinės sekuliarizacijos tendencijos? Kuris keliautojas nėra pravėręs vėsios ir tamsios Italijos bažnyčios durų ir su jautriu jauduliu pastebėjęs, kad net atokiausiame mažame kaimelyje ten buvo kalbamas Rožančius, o priešais barokinės Madonos portretą nuolat mirgėjo raminanti žvakių šviesa?

Profesorius Diotallevi iškelia vieną hipotezę: iš esmės pasikeitė tikintiesiems teikiamos apeigos. Jis rodo pirštu į atsakomybę, kuri iš dalies atėjo iš viršaus. Jis rašo, kad „šį reiškinį galėjo paspartinti Vatikano liturgijų inscenizavimas, kurio buvome liudininkais per pastaruosius tris pontifikatus“: žiniasklaidos surežisuotas tikėjimo demonstravimas, nuvertinantis šimtmečius trukusią intymią praktiką parapijos bažnyčioje. Be to, buvo „panaikintas vis didesnės liturginės aukos dalies reguliavimas“, todėl tikintieji nebeatpažįsta savęs nuolat besikeičiančiose ir naujai interpretuojamose liturginėse formose. Liturginės aukos pritaikymas COVID-19 pandemijos metu, kurį praktiškai įgyvendino kai kurie kunigai, dar labiau sustiprino šį reiškinį. Filmuotos katechezės, internetinės Mišios, fizinių sakramentų išnykimas: kam apskritai eiti į Mišias?

Italijoje, kaip ir kitur, dvasininkai neabejotinai pastebėjo šį reiškinį ir bandė rasti alternatyvius sprendimus, dažnai pompastiškai sujungtus į bendrą „naujosios evangelizacijos“ terminą, su gausybe papildomų ir paralelinių veiklų, kurios ne tik negrąžina tikinčiųjų į sekmadienio Mišias, bet veikiau juos atstumia: jaunimo susitikimai, bendros maldos, labdaros įsipareigojimai plačiąja prasme. Profesorius Diotavelli atvirai smerkia padarytą žalą ir teigia, kad „atsipalaidavo bažnytinio tipo bendruomeniniai ryšiai, o tai buvo naudinga kongregacionizmui ir religijos demokratizavimui“, kartais vykstant aršiai konkurencijai tarp judėjimų. Jo nuomone, Jono Pauliaus II, Benedikto XVI ir Pranciškaus pontifikatus sieja tęstinumas: nė vienam iš šių trijų pontifikatų nepavyko iš tikrųjų sustabdyti bendros nuosmukio tendencijos.

Romos akademiko knygos tikslas nėra tiksliai ir argumentuotai apkaltinti visus atsakingus asmenis. Jis stebi ir analizuoja faktus, kvestionuoja galimas priežastis, tačiau pažymi, kad dinamika yra itin neigiama ir kad ji yra sąmoningo pasirinkimo bei žalingų tendencijų skatinimo rezultatas. Dėl jų pirmenybė teikiama masiniam poveikiui, o paprastumui ir artumui daroma žala. Bus sunku atkurti nutrūkusius ryšius.

Ar ne per vėlu? Tik Dievas žino. Tačiau kaip skaudu įsivaizduoti, kad po kelerių metų Apulijos ar Umbrijos keliais klaidžiojantys piligrimai ras tuščias bažnyčias, kuriose Madona ir šventieji, apleisti tamsoje dėl mirksinčių žvakių trūkumo, neturės tikinčiųjų, kuriems galėtų parodyti savo vandens ir kraujo ašaras?

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

Susiję straipsniai

Įkeliamas komentaras Komentaras bus atnaujintas po 00:00.

Būkite pirmas pakomentavęs.

Rašyti komentarą...
arba komentuokite kaip svečias
0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.