Naujausi

Tikėjimas

Bažnyčia

Visuomenė

Šeima ir namai

Istorija

Kultūra

Modernizmas

 • Jausmo religija

  2021.11.07Kun. Pranas Kuraitis

  Religinis pažinimas negali būti neaiškus, abejotinos vertės, bet turi būti aiškus ir su pilnu įsitikinimu jo tiesa turi būti tikima; kitaip negalėtų būti tikro religinio gyvenimo mąstančiam žmogui.

 • Kaip modernizmas įsiskverbė į Bažnyčią

  2023.07.20Arkivysk. Marcel Lefebvre

  Būti persekiojamiems dėl noro išsaugoti tikėjimą reiškia priimti kankinystę, nesvarbu, kas muša – broliai ar Bažnyčios priešai.

 • Karas prieš tomizmą. Tomizmas ir neomodernizmas

  2022.04.21John Lamont

  Kiekvienas, nors kiek susipažinęs su dvasine ir intelektualine Katalikų Bažnyčios aplinka, yra susidūręs su plačiai paplitusia „pažangia“ nuomone apie tomizmą, jo vaidmenį Bažnyčioje prieš Vatikano II Susirinkimą ir bendrą ikisusirinkiminę teologijos būklę. Šios nuomonės teiginiai ir šūkiai nuolat kartojami teologų ir dvasininkų rateliuose; mažai pakitę nuo tada, kai buvo pirmą kartą išvystyti – XX a. pirmojoje pusėje. Skirtingai, nei „pažangus“ požiūris į moralės klausimus, ši paplitusi nuomonė faktiškai įgijo Bažnyčioje pseudo-ortodoksijos statusą, o kai kurie jos elementai tapo netgi svarbia „konservatyviosios“ katalikybės dalimi.

 • Modernistų architektų antikalba

  2023.04.03Anthony Esolen

  Modernizmas, kaip projektas, vertinant jo filosofiją ir jo visumą, yra žmogaus ir žmonijos kultūros priešas.

 • Modernizmo priežastys

  2023.01.26Kun. Hermann Weinzierl

  Jei rimtai atsižvelgsime į šventojo popiežiaus žodžius – „visų erezijų kloaka; visų erezijų, kokios tik yra buvę, dvasia ir pagrindai“ – tai modernizmą teks laikyti absoliučiai antikrikščioniška sistema.

 • Modernusis etapas (I)

  2022.11.17Hilaire Belloc

  Mes žinome, kad Katalikų Bažnyčios neįmanoma sunaikinti. Tačiau nežinome, kokio dydžio teritorijoje ji išliks.

 • Modernusis etapas (II)

  2022.11.21Hilaire Belloc

  Žmoniškumas yra tai, ką Modernusis puolimas naikina savo netikra žmoniškumo religija.

 • Modernusis etapas (III)

  2022.11.26Hilaire Belloc

  Mes, tikintieji, tapsime maža persekiojama apleista sala žmonijos apsuptyje arba kovos pabaigoje galėsime pakelti senąjį kovos šūkį: „Christus Imperat!

 • Paryžiaus Dievo Motinos katedros interjerą norima suniokoti modernistiniais sprendimais

  2021.12.07Katalikų Tradicija

  Atstatant Paryžiaus Dievo Motinos katedrą siūloma jos interjerą paversti moderniu „pažintiniu taku“.

 • Pijus XII. Enciklika „Humani generis“

  2023.05.12Popiežius Pijus XII

  Popiežiaus Pijaus XII enciklika „Humani Generis“, apie kai kurias klaidingas nuomones, grasinančias sugriauti katalikų doktrinos pamatus.

 • Priesaika prieš modernizmo klaidas

  2022.09.10Popiežius šv. Pijus X

  1910 m. popiežius šv. Pijus X įvedė antimodernistinę priesaiką. Priesaika buvo privaloma iki 1967 m., kai buvo panaikinta popiežiaus Pauliaus VI.

 • Šv. Pijaus X enciklika apie modernistų doktrinas „Pascendi Dominici gregis“

  2022.02.04Popiežius šv. Pijus X

  Iš tikrųjų jis nesuklys manydamas juos esant labiausiai kenksmingus Bažnyčios priešus. Nes, kaip jau esame sakę, jie ketina sužlugdyti Bažnyčią ne iš išorės, bet iš vidaus. Tad pavojus slypi beveik pačioje Bažnyčios širdyje, ir žala yra tuo didesnė, kad jie iš arčiau ją pažįsta.

 • Šv. Pijus X prieš masoneriją ir modernizmą

  2023.04.14Wilhelm Hünermann

  Su dideliu skausmu Pijus X matė, kad tos klaidos, vadinamos modernizmu, brovėsi į kunigų seminarijas, į teologijos fakulteto auditorijas, net į bažnytinę hierarchiją. Ilgiau nebuvo galima tylėti.

 • Teilhardas de Chardinas: Naujos religijos link

  2023.09.17Dietrich von Hildebrand

  Nežinau kito mąstytojo, kuris taip meistriškai šokinėtų nuo vienos pozicijos prie jai priešingos, pats nepastebėdamas šuolio ir nekreipdamas į tai dėmesio.

 • Tradicija yra gyva, o modernizmas – miręs

  2022.01.05Anthony Esolen

  Charakteringiausias modernizmo kaip ideologijos ar net kaip emocinės laikysenos bruožas yra jo destruktyvi neapykanta, pavydas ir smurtas.

Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.