Švč. Jėzaus Širdis

  • Prievolė garbinti Jėzaus Širdį

    Birželis - Švenčiausiosios Jėzaus Širdies mėnuo. Dalinamės šv. Jono Eudo, kurį popiežiaus šv. Pijus X yra pavadinęs „Jėzaus ir Marijos Širdžių liturginio kulto tėvu, mokytoju ir apaštalu“, mintimis apie Švč. Jėzaus Širdį.

  • Šv. Klaudijus Kolombjeras – Švč. Jėzaus Širdies evangelistas

    1934 Šventaisiais Metais visa Lietuva iškilmingai pasiaukojo dieviškajai Išganytojo Širdžiai. Tai buvo I Tautinio Eucharistinio Kongreso metu, liepos 1 dieną Kaune. Nuo šios reikšmingos šventės mūsų tėvynė tapo tikra Jėzaus Širdies žeme. Šis pasiaukojimas uždeda ir mums pareigą rimčiau pažinti savo naująjį Valdovą ir jam parodyti daugiau meilės bei ištikimybės.

  • Švenčiausioji Jėzaus Širdis

    Viešpats Jėzus, norėdamas, kad plačiau pasklistų Jo Švenčiausiosios Širdies garbinimas, nuo 1673 m. keliskart apsireiškė vizitietei vienuolei šv. Margaritai Marijai Alakok ir perdavė jai daug pažadų visiems Jo Švč. Širdies garbintojams.

Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.
Daugiau informacijos Sutinku Nesutinku