2023 m. gruodžio 7 d.

III kl. Šv. Ambraziejus, vysk., išp. ir Bažn. mok.

Eilinės dienos minėjimas. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė).

Naujausi

Tikėjimas

Bažnyčia

Visuomenė

Šeima ir namai

Istorija

Kultūra

Švč. Jėzaus Širdis

 • Leonas XIII. Enciklika „Annum Sacrum“ apie pasiaukojimą Švč. Jėzaus Širdžiai

  2023.06.22Leonas XIII

  Kadangi Švenčiausioji Širdis yra begalinės Jėzaus Kristaus meilės, skatinančios mus mylėti vieni kitus, simbolis ir jausmingas atvaizdas, todėl tinka ir dera, kad mes pašvęstume save Jo Švenčiausiajai Širdžiai.

 • Prievolė garbinti Jėzaus Širdį

  2023.06.01Šv. Jonas Eudas

  Birželis - Švenčiausiosios Jėzaus Širdies mėnuo. Dalinamės šv. Jono Eudo, kurį popiežiaus šv. Pijus X yra pavadinęs „Jėzaus ir Marijos Širdžių liturginio kulto tėvu, mokytoju ir apaštalu“, mintimis apie Švč. Jėzaus Širdį.

 • Šv. Klaudijus Kolombjeras – Švč. Jėzaus Širdies evangelistas

  2022.06.24Kun. Jonas Paukštys, S.J.

  1934 Šventaisiais Metais visa Lietuva iškilmingai pasiaukojo dieviškajai Išganytojo Širdžiai. Tai buvo I Tautinio Eucharistinio Kongreso metu, liepos 1 dieną Kaune. Nuo šios reikšmingos šventės mūsų tėvynė tapo tikra Jėzaus Širdies žeme. Šis pasiaukojimas uždeda ir mums pareigą rimčiau pažinti savo naująjį Valdovą ir jam parodyti daugiau meilės bei ištikimybės.

 • Švenčiausioji Jėzaus Širdis

  2020.03.08Katalikų Tradicija

  Viešpats Jėzus, norėdamas, kad plačiau pasklistų Jo Švenčiausiosios Širdies garbinimas, nuo 1673 m. keliskart apsireiškė vizitietei vienuolei šv. Margaritai Marijai Alakok ir perdavė jai daug pažadų visiems Jo Švč. Širdies garbintojams.

 • Švenčiausioji Jėzaus Širdis (pamokslas)

  2023.06.16Kun. Edmundas Naujokaitis FSSPX

  „Visų pirma turėkite apsčiai meilės vieni kitiems, nes meilė uždengia nuodėmių gausybę.“ (1 Pt 4, 8.)

Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.