Jindrich Tomec (1863–1928), Mišios Šv. Stepono katedroje
Jindrich Tomec (1863–1928), Mišios Šv. Stepono katedroje

Iz 48, 20. Džiaugsmo balsą skelbkite, ir tebus jis išgirstas, aleliuja; garsinkite iki pat žemės pakraščių: „išlaisvino Viešpats savąją tautą“, aleliuja, aleliuja.

Ps 65, 1–2. Džiugiai šlovinkite Dievą, visa žeme; giedokite psalmę jo vardui, teikite garbę jo šlovei.

(Introitas)

Minime paskutinį sekmadienį prieš Šeštines, tad išgyvename atsisveikinimo su Viešpačiu nuotaiką, kartu esame drąsinami džiaugtis, nes Viešpats mūsų nepalieka našlaičiais, bet visada yra su mumis savo Bažnyčioje.

Tai žinodama, Kolektoje Motina Bažnyčia meldžia, kad Viešpats Dievas ne tik įkvėptų mums teisingų minčių, bet ir padėtų jas paversti darbais, nes juk dažniausia mūsų geri pasiryžimai taip ir lieka pasiryžimais.

Epistolės skaitinyje toliau girdime apaštalo Jokūbo paraginimus būti tokiais, kokiais prašome Mišių kolektoje, - uoliais ir atsakingais tikinčiaisiais, o ne „katalikais ant popieriaus“, kurių tikėjimas apsiriboja bažnyčios lankymu ar dvasingos literatūros paskaitymu: „Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patys save. Jei kas tėra žodžio klausytojas, o ne vykdytojas, tai jis panašus į žmogų, kuris stebi savo gimtąjį veidą veidrodyje. Pasižiūrėjo ir nuėjo, ir bematant pamiršo, koks buvo.“ Savo kasdienybe įrodykime, kad ne tik vadinamės, bet ir esame krikščionys.

Šventoji Evangelija toliau mus kviečia apmąstyti Viešpaties atsisveikinimo žodžius. Gerasis Mokytojas ragina apaštalus prašyti Tėvą, Jo Vardu, kad mokinių džiaugsmui nieko netrūktų. Ko trūksta mūsų džiaugsmui? Gal drąsos pasitikėti ir nuolankumo prašyti? Krikščionis yra giedros širdies ir švytinčio veido žmogus, - net ir kryžius jam yra ne bausmės įrankis, o laiptai į Dangų.

Juk Kristus yra tikrasis mūsų džiaugsmas ir ramybė, - tik būdami su Juo ir vykdydami Jo Valią, mes žinome, kad Jo ramybė gyvena mumyse.

Nebijokime, Dievas savo kovų nepralaimi. Išlikime ramūs ir pasitikintys mus vedančia dieviškosios Apvaizdos ranka.

Ps 95, 2. Giedokite Viešpačiui, aleliuja;
giedokite Viešpačiui ir šlovinkite jo vardą;
diena dienon skelbkite jo išganymą, aleliuja, aleliuja.

(Komunijos antifona)

Paremkite musu veikla

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

Kiti straipsniai, pažymėti

Susiję straipsniai

Įkeliamas komentaras Komentaras bus atnaujintas po 00:00.

Būkite pirmas pakomentavęs.

Rašyti komentarą...
arba komentuokite kaip svečias
0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.