Liturginiai metai

 • Advento mąstymai: Apie trejopą Jėzaus atėjimą į žemę

  2022.12.10Kun. Pierre Chaignon, S.J.

  Atsimink vargo gilybę, iš kurios tas Gimimas ištraukė žmonių giminę. Palygink laimingąjį savo likimą su likimu net švenčiausiųjų Senojo Įstatymo vyrų.

 • Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai

  2022.03.25Kun. Robertas Urbonavičius

  Apreiškimo Marijai šventė – tai naujos Dievo kūrybos pradžia. Dievas ateina atkurti to, ką mes sugriovėme per nuodėmę.

 • Baltasis sekmadienis (Atvelykis): Mano Dievas ir mano viskas!

  2022.04.24Kun. Robertas Urbonavičius

  Kolektoje Motina Bažnyčia prašo, kad užbaigta velykinė oktava tęstųsi mūsų perkeistame gyvenime, kitaip Kristaus Prisikėlimo minėjimas tebus graži, bet tuščia apeiga.

 • Baltasis sekmadienis (Atvelykis): Nauja pradžia Kristuje

  2023.04.16Kun. Robertas Urbonavičius

  Įžengę į Velykų liturginį laikotarpį, šiandien užbaigiame oktavą – aštuonias ypatingas dienas, kurios iš naujo kasdien pamini Kristaus Prisikėlimo iškilmes.

 • Dvasinės kovos pradžia

  2023.02.26Kun. Robertas Urbonavičius

  Įžengėme į atgailos, susikaupimo laiką – Gavėnią, kuomet pasninku, malda ir gerais darbais paruošime savo sielas ir kūnus Išganytojo kančios apmąstymui ir dvasiniam atgimimui Prisikėlimo rytą.

 • Gerbkime ir mylėkime Švenčiausiąjį Jėzaus Vardą

  2023.01.04Katalikų Tradicija

  Išties Jėzaus Vardo negerbimas, plačiai paplitęs ir tarp šių dienų katalikų, yra didelė problema.

 • I Advento sekmadienis: Ad te levavi

  2022.11.27Kun. Robertas Urbonavičius

  Adventas yra pabudimo iš nuodėmės tamsos ir blogų įpročių metas.

 • I Advento sekmadienis: Visi, kurie Tavęs laukia, nebus sugėdyti

  2023.12.03Kun. Robertas Urbonavičius

  Pradedame naujus liturginius metus – Advento laikotarpį, kurio pavadinimas reiškia atėjimą ir taip nusako viso šio laikotarpio nuotaiką.

 • I Gavėnios sekmadienis: Keturiasdešimt

  2022.03.06Kun. Robertas Urbonavičius

  Mūsų ginklai yra malda, pasninkas, artimo meilė, tačiau didžiausias ginklas – tai pasitikėjimas ir atsidavimas Viešpačiui Jėzui, kurį vieną privalome garbinti bei Jam vienam tetarnauti.

 • I Kančios sekmadienis: Kartu su Kristumi Kančios keliu

  2023.03.26Kun. Robertas Urbonavičius

  Norėdama išoriškai atvaizduoti šio meto rimtį ir slėpiningumą, Bažnyčia nuo šio sekmadienio uždengia kryžius, paveikslus ir statulas.

 • I Kančios sekmadienis: Nekenčiamasis

  2022.04.03Kun. Robertas Urbonavičius

  Paskutinės dvi Gavėnios savaitės sudaro liturginį Kančios laiką, kurio metu mūsų žvilgsnį Motina Bažnyčia nukreipia į Viešpatį Kristų, kuris įžengia į savo Šlovės valandą, kuomet savo kančia, kryžiumi ir mirtimi išvaduos mus iš piktojo priešo vergijos ir prisikėlimu ir mus prikels naujam malonės gyvenimui.

 • I sekmadienis po Epifanijos – Šventoji Šeima: Žemiškoji Trejybė: Jėzus, Marija ir Juozapas

  2024.01.07Kun. Robertas Urbonavičius

  Pirmas sekmadienis po Apsireiškimo šventės yra skirtas pagerbti Šventąją Nazareto Šeimą: Viešpatį Jėzų, Mergelę Mariją ir Teisųjį Juozapą.

 • I sekmadienis po Epifanijos, Šventosios Šeimos šventė

  2023.01.08Kun. Robertas Urbonavičius

  Pirmas sekmadienis po Viešpaties Apsireiškimo (Epifanijos) šventės yra skirtas pagerbti Šventąją Nazareto šeimą: Viešpatį Jėzų, Mergelę Mariją ir Teisųjį Juozapą.

 • I sekmadienis po Sekminių: Trejybės vardu

  2022.06.12Kun. Robertas Urbonavičius

  Šių dienų žmogus yra gundomas išmesti teologinį ir dogminį „balastą“ kaip kliūtį užmegzti asmeninį ryšį su Dievu.

 • II Advento sekmadienis: Einantis pirma Viešpaties

  2023.12.10Kun. Robertas Urbonavičius

  Antrasis Advento sekmadienis mus kviečia prisiminti Viešpaties Pirmtaką Šventąjį Joną Krikštytoją – vieną iš ypatingųjų Advento liturgijos palydovų.

 • II Advento sekmadienis: Tas, kuris turi ateiti

  2022.12.04Kun. Robertas Urbonavičius

  Pirmiausia savo paties širdies nutyrinimas, o paskui pagalba artimui pažinti Kristaus didybę.

 • II Gavėnios sekmadienis: Du atsimainymai

  2022.03.13Kun. Robertas Urbonavičius

  Šį sekmadienį Motina Bažnyčia mus lydi ant šventojo kalno ir leidžia kontempliuoti atsimainiusio Viešpaties dievystę, idant Didįjį Penktadienį, regėdami ant kito kalno Mirštantįjį, mes suprastume, jog tai tas pats šlovingasis Visatos Valdovas, kuris dėl mūsų išganymo tapo visų paniekintu Skausmų Vyru.

 • II Gavėnios sekmadienis: Taboras ir Golgota

  2023.03.05Kun. Robertas Urbonavičius

  Niekada, kol esame čia, nebus palapinių ant Taboro. Negalime gyventi ant dvasinės ekstazės kalno, besivaikydami psichologinio komforto bei emocinio pasitenkinimo.

 • II Kančios (Verbų) sekmadienis: Gloria, laus et honor

  2022.04.10Kun. Robertas Urbonavičius

  Pagaliau įžengėme į Didžiąją savaitę, kuomet vėl iškilmingai ir pamaldžiai minėsime svarbiausius mūsų Išganymo istorijos slėpinius: mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančią, Mirtį ir Prisikėlimą.

 • II sekmadienis po Epifanijos: Daryti visa, ką Jis liepia

  2023.01.15Kun. Robertas Urbonavičius

  Kaip ir Galilėjos Kanoje, taip ir dabar Marija pirmoji pastebi tai, ko mums trūksta, dažnai net mums patiems to pilnai nesuprantant. Ji pasirengusi sudrebinti Dangų bei žemę, idant padėtų savo vaikams bet kokiame varge.

Puslapis 1 iš 6

Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.