Liturginiai metai

 • II sekmadienis po Velykų: Gerojo Ganytojo pėdomis

  2023.04.23Kun. Robertas Urbonavičius

  II sekmadienis po Velykų yra skirtas Kristui kaip Gerajam Ganytojui, kuris už avis paguldė savo gyvybę, o savo Prisikėlimu veda jas į Dangiškąsias Ganyklas.

 • III Advento (Gaudete) sekmadienis: Džiaugtis, bet tik Viešpatyje

  2022.12.11Kun. Robertas Urbonavičius

  Šventoji Motina Bažnyčia nutraukia Advento susikaupimą bei pakviečia savo vaikus gėrėtis būsimaisiais Išganymo džiaugsmais.

 • III Gavėnios sekmadienis: Kiek laisva mano širdis?

  2023.03.12Kun. Robertas Urbonavičius

  Trečiasis Gavėnios sekmadienis mums atidengia kiekvienos blogybės šaknį bei priežastį – tai piktoji dvasia, šio pasaulio kunigaikštis, kuris trokšta pavergti kiekvieną sielą ir amžiams atitraukti ją nuo dieviškosios palaimos.

 • III Gavėnios sekmadienis: Salvator Mundi

  2022.03.20Kun. Robertas Urbonavičius

  Trečiasis Gavėnios sekmadienis mums atidengia kiekvienos blogybės šaknį bei priežastį – tai piktoji dvasia, šio pasaulio kunigaikštis, kuris trokšta pavergti kiekvieną sielą ir amžiams atitraukti ją nuo dieviškosios palaimos.

 • III sekmadienis po Epifanijos: Nuolankumo stebuklas

  2023.01.22Kun. Robertas Urbonavičius

  Kokie mes ateiname į Šventąją Mišių Auką susitikti su Viešpačiu? Ar esame nuolankūs, kaip tas raupsuotasis, kuris maldavo Viešpaties gailestingumo?

 • III sekmadienis po Epifanijos: Tikėjimo nuolankumas

  2022.01.23Kun. Robertas Urbonavičius

  Kokie mes ateiname į Šventąją Mišių Auką susitikti su Viešpačiu? Ar esame nuolankūs, kaip tas raupsuotasis, kuris maldavo Viešpaties gailestingumo?

 • III sekmadienis po Sekminių: Nė vieno užmiršto

  2022.06.25Kun. Robertas Urbonavičius

  Šventoji Evangelija skelbia du Viešpaties palyginimus, kuriais nusakoma ta pati mintis – Dievas neužmiršta ir nenurašo nė vieno, Jis trokšta išgelbėti visus.

 • III sekmadienis po Velykų: Liūdesys, virstantis džiaugsmu

  2023.04.30Kun. Robertas Urbonavičius

  Mūsų džiaugsmas, kurio niekas iš mūsų neatims – tai Kristus visada esantis su mumis.

 • IV Advento sekmadienis: Rasokite, dangūs

  2022.12.18Kun. Robertas Urbonavičius

  Švenčiame ketvirtąjį ir paskutinįjį Advento sekmadienį, taip užbaigdami pasiruošimo laikotarpį, kurio metu Motina Bažnyčia mus kvietė apvalyti savo sąžines nuoširdžia atgaila, artimo meilės darbais bei karšta malda pasiruošti Atpirkėjo Užgimimo paminėjimui.

 • IV Gavėnios sekmadienis (Laetare): Džiaukimės Viešpatyje

  2023.03.19Kun. Robertas Urbonavičius

  Kokia neįsivaizduojama malonė yra pamaldžiai dalyvauti Šventosiose Mišiose ir kokią neapsakomai didžiulę žalą patiria mūsų siela, kuomet dėl tingumo ar aplaidumo apleidžiame sekmadienio Mišias.

 • IV Gavėnios sekmadienis: Džiaukis, Jeruzale

  2022.03.27Kun. Robertas Urbonavičius

  Ketvirtas Gavėnios sekmadienis vadinamas džiaugsminguoju (lotyniškai Laetare), pasikeičia liturginė spalva (rožinė), leidžiama groti vargonais ir puošti altorius gėlėmis. Taip Geroji Motina Bažnyčia mums išmintingai primena, kad Gavėnios atgaila nėra tikslas pats savaime, bet tik priemonė.

 • IV sekmadienis po Epifanijos: Meilė – įstatymo pilnatvė

  2022.01.30Kun. Robertas Urbonavičius

  Juk įsakymai: Nesvetimauk, nežudyk, nevok, negeisk ir kiti gali būti sutraukti į tą vieną posakį: Mylėk savo artimą kaip save patį. Meilė nedaro nieko pikta artimui.

 • IV sekmadienis po Epifanijos: Valtyje su Viešpačiu

  2023.01.29Kun. Robertas Urbonavičius

   Svarbiausia, kad nepamirštume pasiimti Kristų į savo gyvenimo valtį.

 • IV sekmadienis po Sekminių: Su baime ir drebėjimu

  2022.07.03Kun. Robertas Urbonavičius

  Šio sekmadienio Mišių kolekta mums primena būtinybę melsti Viešpatį, kad suteiktų mūsų laikams taiką bei ramybę, idant nevarginami išorinių suspaudimų, galėtume Jį garbinti. Šis prašymas ypatingai turi kilti iš mūsų širdžių dabar, kuomet išgyvename didžiulius neramumus mūsų pašonėje. Melskime, kad Visagalis pasigailėtų mūsų ir atitrauktų karo rykštę.

 • IV sekmadienis po Velykų: Dvasia, kuri ateis ir pamokys

  2023.05.07Kun. Robertas Urbonavičius

  Viešpats nepalieka savo kaimenės tamsybių siautėjimui. Neprisidėkime prie nevaisingų tamsos darbų, bet rinkimės Tiesos Dvasios šviesą.

 • IX sekmadienis po Sekminių: Atpažinti aplankymo metą

  2023.07.30Kun. Robertas Urbonavičius

  Elkimės atsakingai ir tvirtai pasipriešinkime priešo puolimams, šaukimės Dievo pagalbos ir būsime išgelbėti iš visų pavojų.

 • IX sekmadienis po Sekminių: Kas neša mums ramybę

  2022.08.07Kun. Robertas Urbonavičius

  Dievas nori, kad mes melsdamiesi prašytume ne todėl lyg Jis nežinotų mūsų troškimų, bet tam, kad išmokytų mus trokšti to, ko Jis mums nori.

 • Kvinkvagezimos sekmadienis: Kristaus kelias

  2023.02.19Kun. Robertas Urbonavičius

  Septuagezimos laiką galima palyginti su geltonos spalvos šviesoforo ženklu, kuris įspėja stabtelti, nes tuoj užsidegs raudona, – taip ir Septuagezima švelniai mus išveda iš kasdieninės skubos į rimtą atgailos metą – Gavėnią.

 • Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Karaliaus iškilmė: Teateinie Tavo karalystė

  2023.10.29Kun. Robertas Urbonavičius

  Mišių kolekta prašo, kad visos tautos, išgydytos iš nuodėmės žaizdų, nusilenktų Kristaus Karaliaus valdžiai, kuri yra maloni.

 • Resurrexit, sicut dixit

  2022.04.17Kun. Robertas Urbonavičius

  Po liūdesio ir kančios laiko, Motina Bažnyčia nusivelka gedulo drabužius ir kaip spindinti Nuotaka pasipuošia džiaugsmingu „Aleliuja“.

Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.