Popiežius Pranciškus meldžiasi

Popiežius Pranciškus visus pasaulio vyskupus pakvietė su savo kunigais vienytis su juo paaukojant Rusiją ir Ukrainą Nekaltajai Marijos Širdžiai.

Apie popiežiaus kvietimą kalbama Šventojo Sosto spaudos salės direktoriaus komunikate. Jame primenama, kad Paaukojimo Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai aktas įvyks kovo 25 d., per atgailos pamaldas Šv. Petro bazilikoje. Pamaldos Vatikano bazilikoje Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai iškilmės proga prasidės 17 val. Romos laiku (18 val. Lietuvos laiku).

Kaip skelbta anksčiau, tą pačią dieną popiežiaus išmaldininkas kardinolas Konradas Krajewskis, kaip ypatingasis popiežiaus pasiuntinys, Paaukojimo aktui vadovaus Fatimos Marijos šventovėje.

Taip atsiliepiama į 2022 m. kovo 2 dienos Ukrainos lotynų apeigų vyskupų kreipimąsi, kuriame jie popiežiaus Pranciškaus paprašė konsekruoti Ukrainą ir Rusiją Nekaltajai Marijos Širdžiai. Savo laiške jie rašė: „Nuolankiai prašome Jūsų Šventenybę viešai atlikti Ukrainos ir Rusijos paaukojimo Nekaltajai Marijos Širdžiai aktą, kaip Fatimoje prašė Švenčiausioji Mergelė.“

Lietuvoje taip pat organizuota peticija šalies vyskupams su prašymu dėl to paties dalyko kreiptis į Šventąjį Tėvą. Šią peticiją pasirašė virš 2000 tikinčiųjų, 39 kunigai ir 45 vienuoliai. Peticija su parašais įteikta Lietuvos vyskupų konferencijai, taip pat išsiųsta Šventojo Sosto apaštališkajam nuncijui Lietuvoje.

1917 m. liepos 13 d. Švenčiausioji Dievo Motina trims vaikams Fatimoje be kitų svarbių dalykų pasakė štai ką:

„…Aš ateisiu prašyti Rusijos paaukojimo mano Nekaltajai Širdžiai ir atgailos Komunijos pirmaisiais [mėnesių] šeštadieniais. Jei mano norų bus klausoma, Rusija atsivers, ir bus taika; jei ne, tuomet jinai išplatins savo klaidas visame pasaulyje, sukels karus ir Bažnyčios persekiojimus, gerieji bus kankinami ir Šventasis Tėvas daug kentės. Atskiros tautos bus sunaikintos…“

1929 birželio 13 d. apreiškime vienai iš Fatimos regėtojų seseriai Liucijai Dievo Motina pridūrė:

„Atėjo akimirka, kurią Dievas skatina Šventąjį Tėvą vienybėje su visais pasaulio vyskupais atlikti Rusijos paaukojimą mano Nekaltajai širdžiai. Jis pažada šiuo būdu ją išgebėti.“

Lietuva meldžiasi

Sesuo Liucija 1930 m. gegužę išsiuntė du laiškus savo nuodėmklausiui kun. Gonçalvesui. Ten ji nurodo dangaus prašymus, glaudžiai susiedama atsilyginimo Nekaltajai Marijos Širdžiai pamaldumą su Rusijos pašventimu: „Gerasis Dievas pažada nutraukti persekiojimus Rusijoje, jeigu Šventasis Tėvas panorės įsakyti katalikiško pasaulio vyskupams, kad kartu su juo įvykdytų IŠKILMINGĄ ir VIEŠĄ atsiteisimo ir Rusijos pašventimo Švenčiausiosioms Jėzaus ir Marijos Širdims aktą ir jeigu Jo Šventenybė pažadės patvirtinti ir rekomenduoti atsilyginamojo pamaldumo praktiką pirmaisiais mėnesių šeštadieniais, tie persekiojimai liausis.

Deja, Dievo Motinos prašymas, kad popiežius kartu su visais pasaulio vyskupais paaukotų Rusiją Jos Nekaltajai Širdžiai, iki šiol taip ir nebuvo įvykdytas. Popiežiai Pijus XII ir Jonas Paulius II vykdė paaukojimus Nekaltajai Marijos Širdžiai, tačiau neišpildydami visų Fatimos Dievo Motinos reikalavimų. Daugiau informacijos apie tai galima rasti šiame straipsnyje.

Paremkite musu veikla

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

Kiti straipsniai, pažymėti

Susiję straipsniai

Įkeliamas komentaras Komentaras bus atnaujintas po 00:00.

Būkite pirmas pakomentavęs.

Rašyti komentarą...
arba komentuokite kaip svečias
0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.