Laikmetis.lt   Publikuota iš: Laikmetis.lt
Vokietijos sinodinis kelias

Vatikanas raštu informavo Vokietijos vyskupus, kad moterų šventimai ir Bažnyčios mokymo apie homoseksualumą pokyčiai negali būti aptariami būsimuose susitikimuose su Vokietijos Sinodinio kelio delegatais Romoje, praneša CNA.

Spalio 23 d. datuotame laiške vyskupams taip pat primenama apie galimas drausmines pasekmes tiems, kurie nepaisys Bažnyčios mokymo.

Vatikano valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino pasirašytas ir Vokietijos vyskupų konferencijos generalinei sekretorei Beatei Gilles adresuotas laiškas buvo perduotas visiems Vokietijos vyskupams.

Liepos mėn. Vokietijos vyskupai ir Romos kurijos atstovai susitiko Vatikane aptarti Vokietijos Sinodinio kelio. Šios derybos bus tęsiamos 2024 m. sausį, balandį ir liepą. Tikimasi, kad jos apims ekleziologijos, antropologijos, moralės ir liturgijos bei Sinodinio kelio tekstus.

Vatikano laiške Vokietijos vyskupams primenama apie Romoje vykstantį Sinodinį kelią: „Atsižvelgiant į ligšiolinę Vokietijos Sinodo kelio eigą, pirmiausia reikia suvokti, kad šiuo metu vyksta visuotinis Sinodinis kelias, kurį sušaukė Šventasis Tėvas.”

Laiške pabrėžiama: „todėl būtina gerbti šį visuotinės Bažnyčios kelią ir vengti įspūdžio, jog lygiagrečiai vyksta iniciatyvos, kurios yra abejingos pastangoms ,keliauti kartu'”.

Priminė Jono Pauliaus II mokymo baigtinumą

Atsižvelgiant į Vokietijos Sinodinio kelio sprendimą siekti moterų šventimų, laiške Vokietijos vyskupams primenama, kad popiežius Pranciškus ne kartą ir „aiškiai patvirtino” tai, ką Jonas Paulius II rašė dokumente „Ordinatio Sacerdotalis”, kad Bažnyčia „neturi jokios galios suteikti kunigystės šventimus moterims”.

Laiške cituojant popiežių Pranciškų apie moterų vaidmens ir orumo pripažinimo svarbą, kuris apaštališkame paraginime „Evangelii Gaudium” teigė, kad „moteris, Marija, yra svarbesnė už vyskupus”. Taip pat įspėjama apie „drausmines pasekmes” tiems, kurie prieštarauja doktrinai, įskaitant galimą ekskomuniką už „bandymą įšventinti moterys”.

Citatos iš Valstybės sekretoriato 2023 m. spalio 23 d. rašto:

„a) Kunigystės šventimai rezervuoti vyrams:

Nors doktrina apie tik vyrams rezervuotus kunigystės šventimus yra išlaikyta tiek nuolatinės ir išsamios Bažnyčios tradicijos, tiek nuosekliai dėstoma Magisteriumo netolimos praeities dokumentuose, vis dėlto mūsų laikais įvairiose vietose ji laikoma diskutuotina arba Bažnyčios sprendimui nepripažinti moterų šiuo šventimu priskiriama tik drausminė reikšmė.

Todėl, siekdamas išsklaidyti bet kokias abejones dėl šio svarbaus klausimo, susijusio su pačios Bažnyčios dieviškąja konstitucija, remdamasis savo pareigomis stiprinti brolius (plg. Lk 22, 32), pareiškiu, kad Bažnyčia neturi teisės įšventinti moterų į kunigystę ir kad visi Bažnyčios tikintieji turi galutinai laikytis šio sprendimo.”

Kita raudona linija – homoseksualų klausimas

Kalbant apie Bažnyčios mokymą apie homoseksualius santykius, P. Parolino laiške Vokietijos vyskupams sakoma, kad tai „dar vienas klausimas, kuriuo vietinė Bažnyčia neturi galimybės laikytis kitokios nuomonės”.

Laiške išsamiai rašoma: „Net jei ir pripažintume, kad subjektyviu požiūriu gali būti įvairių veiksnių, kurie skatina mus neteisti žmonių, tai jokiu būdu nekeičia objektyvaus šių veiksmų moralumo vertinimo.”

Vatikano notoje taip pat remiamasi popiežiaus Pranciškaus 2019 m. laišku Vokietijos katalikams. Jame popiežius įspėjo dėl „didžiosios pasaulietiškumo ir antievangeliškos dvasios nuodėmės”.

Sausio mėnesį popiežius Pranciškus buvo aiškesnis, Vokietijos Sinodinį kelią pasmerkdamas kaip „elitinį” ir „nei naudingą, nei rimtą”.

Neseniai, lapkričio 10 d. laiške, popiežius vėl išreiškė gilų susirūpinimą dėl Vokietijos Sinodinio kelio. Jis įspėjo, kad šio vietinės Bažnyčios segmento žingsniai grasina nukrypti nuo visuotinės Bažnyčios kelio, ypač vokiečių siekis įsteigti nuolatinę Sinodo tarybą – pasauliečių ir vyskupų sanplaiką, kuris valdytų Katalikų Bažnyčią Vokietijoje.

Vietoj to popiežius Pranciškus pasiūlė alternatyvų požiūrį Bažnyčiai Vokietijoje, pabrėždamas maldos, atgailos ir adoracijos poreikį.

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

Kiti straipsniai, pažymėti

Susiję straipsniai

Įkeliamas komentaras Komentaras bus atnaujintas po 00:00.

Būkite pirmas pakomentavęs.

Rašyti komentarą...
arba komentuokite kaip svečias
0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.