Artėjant spalio mėnesį vyksiančiai „Sinodo apie sinodiškumą“ generalinei asamblėjai matome daug nerimo dėl jos metu galimai įvyksiančių papiktinimų ir bandymų keisti Bažnyčios mokymą. Skelbiame vyskupo Athanasiaus Schneiderio maldą už Bažnyčios išgelbėjimą nuo klaidų ir raginame visus skaitytojus ją melstis nuo dabar iki asamblėjos pabaigos.

Viešpatie Jėzau Kristau, mūsų Dieve ir Išganytojau, Tu esi Bažnyčios, Tavo nesuteptos nuotakos ir mistinio Kūno, Galva. Gailestingai pažvelk į gilią nelaimę, į kurią pateko mūsų šventoji Motina Bažnyčia. Doktrininė painiava, moralinė bjaurastis ir liturginis piktnaudžiavimas mūsų dienomis pasiekė neregėtą mastą. „Dieve, tautos užpuolė tavo paveldą, – suteršė tavo šventuosius Namus, pavertė Jeruzalę griuvėsiais.“ (Ps 79, 1) Bažnyčios žmonės, praradę tikrąjį tikėjimą ir tapę pasaulietinės globalistinės darbotvarkės propaguotojais, siekia pakeisti Tavo tiesas ir įsakymus, dieviškąsias Bažnyčios konstitucijas ir Apaštališkąją Tradiciją.

Viešpatie, nuolankia dvasia ir susigraudinusia širdimi meldžiame Tave, neleisk Bažnyčios priešams džiaugtis pergale prieš tikrąją Katalikų Bažnyčią, pasiekta primetant netikrą Bažnyčią, prisidengiant „sinodalumu“. Pažadink savo galią, Viešpatie, ir ateik į pagalbą savo Bažnyčiai savo visagale jėga. Juk ten, kur Bažnyčioje gausu nuodėmės ir atsimetimo, Tavo malonės pergalė bus dar gausesnė.

Tvirtai tikime, kad pragaro vartai nenugalės Tavo Bažnyčios. Šią valandą, kai mūsų mylima ir šventa Motina Bažnyčia kenčia savo Golgotą, mes pasižadame likti su ja. Maloningai priimk mūsų vidines ir išorines kančias, kurias nuolankiai aukojame vienybėje su Nekaltąja Marijos, Bažnyčios Motinos, Širdimi kaip atgailą už savo nuodėmes ir šventvagysčių bei apostazės nuodėmes Bažnyčioje.

Viešpatie, siųsk savo šventuosius angelus, vadovaujamus šventojo arkangelo Mykolo, kad jie neštų Tavo dangiškąją šviesą popiežiui ir sinodo dalyviams ir sužlugdytų Tavo priešų planus sinodiniame susirinkime. Viešpatie, gailestingai pažvelk į mažutėlius Bažnyčioje, pažvelk į pasislėpusias sielas, kurios aukojasi dėl Bažnyčios, pažvelk į visas tikrų Bažnyčios vaikų ašaras, atodūsius ir maldavimus ir dėl Tavo Švenčiausiosios Motinos Nekaltosios Širdies nuopelnų pakilk, Viešpatie, ir savo įsikišimu suteik savo Bažnyčiai šventų ganytojų, kurie, sekdami Tavo pavyzdžiu, atiduotų savo gyvybę už Tave ir Tavo avis. Viešpatie, meldžiame Tave: Švenčiausiosios Mergelės Marijos dėka duok mums šventą popiežių, uoliai skleidžiantį ir ginantį katalikų tikėjimą, meldžiame Tave, duok jį! Per Švenčiausiąją Mergelę Mariją duok mums šventų kunigų, kurie būtų Dievo vyrai, meldžiame Tave, duok tai! Viešpatie, mes viliamės: leisk mums niekada nelikti sugėdintiems. Tau, Viešpatie Jėzau Kristau, tebūnie suteikta visa garbė ir šlovė Tavo šventojoje Bažnyčioje. Tu, būdamas Dievas, su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.

 

2023 m. rugsėjo 29 d. (Šv. arkangelo Mykolo šventė)

+ Athanasius Schneider

Paremkite musu veikla

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

Kiti straipsniai, pažymėti

Susiję straipsniai

Įkeliamas komentaras Komentaras bus atnaujintas po 00:00.

Būkite pirmas pakomentavęs.

Rašyti komentarą...
arba komentuokite kaip svečias
0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.