Gegužė

Kasdien vakarais rengiamos gegužinės pamaldos: prie gėlėmis papuošto Marijos altoriaus ar paveikslo giedama Švč. M. Marijos litanija, giesmė „Sveika, Marija, Motina Dievo“, kalbama šv. Bernardo malda „Atsimink“.

Šv. Aleksandro I, pop., Evencijaus ir Teodulo, kankinių, ir šv. Juvenalio, vysk. ir išp., minėjimas. (Šv. Kryžiaus atradimas. Šventinami kryžiai.)

(Lietuvoje: Pal. Mykolas Giedraitis, išp.) Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė).

Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė).

(Šv. Jonas, apaštalas ir evangelistas, Lotynų vartuose; Šv. Dominykas Savio, išp.) Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė).

Motinos diena. Palaiminimas motinoms. Vakare leidžiamos vienos gedulingosios Mišios (II klasė) už mirusias motinas.

(Švč. M. Marija, Visų Šventųjų Karalienė ir Gražiosios Meilės Motina; Švč. M. Marija, Visų Malonių Tarpininkė; Švč. M. Marija, Švč. Jėzaus Širdies Valdovė; Šv. Mykolo, arkangelo, apsireiškimas.)

Šv. Gordijono ir Epimacho, kank., minėjimas. Kaišiadorių vyskupijoje: Katedros konsekravimo metinės - I kl.

(Šv. Andriejus Bobolė, kank.; Šv. Jonas Nepomukas, kank.) Mažosios litanijos, arba maldavimai (Kryžiaus dienos). Einama procesija.

Šv. Paskalio Bailono, išp., minėjimas. Mažosios litanijos, arba maldavimai (Kryžiaus dienos). Einama procesija.

Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Po Evangelijos užgesinama Velykų žvakė, rengiama procesija.

Šv. Prudencijonos, merg., minėjimas. Prasideda pasiruošimo Sekminėms novena – „Veni Creator“.

(Švč. M. Marija, Apaštalų Karalienė.)

(Švč. M. Marija, Krikščionių Pagalba.)

Šv. Urbono I, pop. ir kank., minėjimas. (Šiaulių vyskupijoje: Dievo tarnaitė Barbora Žagarietė, minėjimo diena.)

Šv. Eleuterijaus, pop. ir kank., minėjimas.

Rengiama procesija. „Veni, Creator“ giedojimas – vis. atl.

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.