Birželis

Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų.

Švč. Jėzaus Širdies penktadienis.

Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis.

Brevijoriaus Primoje giedamas šv. Atanazo tikėjimo išpažinimas „Quicumque“. Tėvo diena. Palaiminimas tėvams. Vakare leidžiamos vienos gedulingosios Mišios (II klasė) už mirusius tėvus.

Telšių vyskupijoje: Šv. Justinas, kankinys, vyskupijos globėjas – I kl. (perkelta iš VI.1).

Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Einama iškilminga procesija su Švč. Sakramentu, aplankant keturis lauke papuoštus altorius (dalyvavimas – vis. atl.). Šventinami iš devynių žolynų ar gėlių supinti vainikai, laiminamos šeimos su vaikais.

Šv. Primo ir Felicijono, kankinių, minėjimas. (Švč. M. Marija, Malonės Motina.)

Šv. Bazilido, Kirino, Naboro ir Nazarijaus, kankinių, minėjimas.

Vilkaviškio vyskupijoje: vyskupijos globėjas – I klasė.

(Lietuvoje: Pal. Teofilius Matulionis, vysk. ir kank.)

Šv. Vito, Modesto ir Krescencijos, kankinių, minėjimas.

Malda „Gerasis Jėzau“ – vis. atl.

(Vilniaus arkivyskupijoje: Dievo tarnas Julijonas Steponavičius, mirties diena.)

Šv. Gervazo ir Protazo, kankinių, minėjimas.

Šv. Silverijaus, pop. ir kank., minėjimas.

(Eucharistinė Jėzaus Širdis.)

Joninių laužo šventinimas.

Kauno arkivyskupijoje: arkivyskupijos globėjas.

(Švč. M. Marija, Nuolatinė Gelbėtoja.)

Visuotinėje Bažnyčioje privaloma šventė. Bazilikos ar katedros aplankymas – vis. atl.; vyskupo palaiminto krucifikso ar rožančiaus pamaldus naudojimas – vis. atl.

Šv. Petro, apaštalo, minėjimas.

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.