Laikmetis.lt   Publikuota iš: Laikmetis.lt
Vokietijos sinodinio kelio dalyvė
Vokietijos sinodinio kelio dalyvė

Penktadienį Vokietijos Katalikų Bažnyčios Sinodinio kelio dalyviai balsavo už tekstą, kuriuo raginama įšventinti moteris į kunigus.

Šis tekstas buvo priimtas 174 balsais už, 30 – prieš ir 6 susilaikius, vasario 4 d. per Sinodinio kelio, prieštaringai vertinamo daugelį metų trunkančio proceso, vienijančio šalies vyskupus ir pasauliečius, plenarinę sesiją.

Balsavimas yra laikomas tiesioginiu iššūkiu Vatikanui, kuris pabrėžė, kad Bažnyčia neturi teisės įšventinti moterų į kunigus.

Dokumente, pavadintame „Moterys Bažnyčios tarnystėse ir pareigose“, sakoma: „Ne moterų dalyvavimas visose Bažnyčios tarnystėse ir pareigose reikalauja pasiteisinimo, o moterų pašalinimas iš sakramentinės tarnystės“.

Balsavimas įvyko antrąją Sinodo asamblėjos, aukščiausios Sinodinio kelio sprendimus priimančios institucijos, posėdžio Frankfurte, pietvakarių Vokietijoje, dieną.

Asamblėją sudaro Vokietijos vyskupai, 69 įtakingo pasauliečių Centrinio Vokietijos katalikų komiteto (ZdK) nariai ir kitų Vokietijos Bažnyčios dalių atstovai.

Prieš balsavimą vykusiuose debatuose keli kalbėtojai kritikavo tekstą, kuris taps tolesnių diskusijų pagrindu prieš numatomą Sinodo kelio pabaigą 2023 m.

Tarp kritikų buvo Regensburgo vyskupas Rudolfas Voderholzeris (Rudolfas Foderholceris), filosofė Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz (Hana-Barbara Gerl-Falkofic), 2021 m. pelniusi Ratzingerio premiją, ir teologė Marianne Schlosser (Mariana Šloser).

Balsavimas įvyko praėjus dienai po to, kai vokiečių grupės „Naujoji pradžia“ nariai paragino vyskupus visame pasaulyje pasisakyti prieš Sinodinį kelią.

„Kita krikščionybės schizma jau visai netoli. Ir ji vėl kils Vokietijoje“, – pareiškė jie.

Anksčiau penktadienį Sinodo asamblėjos nariai parėmė raginimą sušvelninti Bažnyčioje celibato reikalavimą lotynų apeigų kunigams, kai pritarė tekstui „Dėl celibato pasižadėjimo kunigiškoje tarnystėje“.

Dokumente raginama, kad kunigų celibatas nebūtų privalomas, o į kunigus būtų įšventinami viri probati, arba brandūs vedę vyrai. Siūloma, kad ši tema galėtų būti aptarta būsimoje ekumeninėje taryboje – iškilmingame pasaulio vyskupų susirinkime.

Vėliau, vasario 4 d., asamblėja 163 balsais už, 42 prieš ir 6 susilaikiusiais balsavo už tolesnį dokumento, raginančio įšventinti moteris diakonėmis, svarstymą.

Taip pat buvo pritarta tekstui, raginančiam pasauliečius įtraukti į naujų vyskupų atranką: 177 balsais už, 24 prieš ir 6 susilaikius. Šiam pasiūlymui pritarė ir 79 proc. dalyvavusių vyskupų.

Pirmąją Sinodo asamblėjos, kuri baigėsi vasario 5 d., dieną nariai patvirtino „orientacinį tekstą“, kuriame išdėstyti Sinodinio kelio teologiniai pagrindai, taip pat dokumentą „Dėl valdžių atskyrimo Bažnyčioje“.

Paskutinieji popiežiai, įskaitant Pranciškų, pabrėžė, kad Katalikų Bažnyčioje kunigystės šventimai yra skirti tik vyrams.

Paremkite musu veikla

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

Kiti straipsniai, pažymėti

Susiję straipsniai

Įkeliamas komentaras Komentaras bus atnaujintas po 00:00.
  • Šis komentaras nebeskelbiamas.
    +Plebanus · 17:30 01/08/2022
    Popiežius  Paulius VI pasakė, kad „šėtono dūmai kažkokiu būdu prasiskverbė į Dievo šventovę“.
Rašyti komentarą...
arba komentuokite kaip svečias
0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.