Knygos

 • „Santuoka visiems“

  2022.06.29Pierre Manent

  Kaipgi taip neseniai iškilęs ir vien mažumai aktualus reikalavimas sugebėjo ne tik itin greitai tapti mūsų šalių įstatymų leidėjų rūpesčiu, bet ir veiksmingai įbauginti bei diskredituoti kiekvieną priešininką ar abejojantį taip sėkmingai, kaip vargu ar esame regėję per visą žmogaus teisių judėjimo istoriją?

 • Apie maldos sąlygas ir savybes

  2022.06.26Kun. Michael Müller, C.S.S.R.

  Jei prašysime savo Dangiškojo Tėvo ko nors, kas galėtų pakenkti mums, o ypač mūsų išganymui, Jis neišgirs mūsų maldos. Tad mūsų maldos objektas turi būti teisėtas ir palankus mūsų dvasinei gerovei.

 • Apreiškimo šaltiniai

  2023.09.06Vysk. Pranciškus Petras Būčys

  Kaip saugojo Dievas vieną raštinį veikalą nuo klaidos, taip apsaugojo nuo jos ir vieną tradiciją, kuri dėl to vadinasi Šventąja.

 • Ar liberalizmas yra nuodėmė, ir jei taip, tai kokia nuodėmė?

  2022.05.06Kun. Félix Sardà y Salvany

  Idėjų srityje liberalizmas yra absoliuti klaida, o veiksmų srityje – absoliuti netvarka. Abiem atžvilgiais jis yra ex genere suo [iš savo esmės] labai sunki, mirtina nuodėmė.

 • Ar Mišios yra auka?

  2022.05.13Šv. Robertas Belarminas

  Visi to meto eretikai moko to paties. Melanchtonas, Brenzas, Illyricus, Chemnitzas, Jonas Kalvinas, Petras kankinys ir Theodore'as Beza kartu su kitais neigia, kad Eucharistija galėtų būti arba turėtų būti aukojama Dievui.

 • Ar tiki, kad tau skirti žodžiai „imk savo kryžių“?

  2022.10.30Nikodemas Agiorietis

  Ar tiki, kad tau asmeniškai skirti Viešpaties žodžiai imk savo kryžių? Jei tiki, tai paimsi. Nesakyk per sunku.

 • Auksinė knyga. Aplinkraštis kryžiaus draugams

  2022.03.09Šv. Liudvikas Grinjonas de Monforas

  „Ar nematei žemėje didelio stebuklo, į kurį su pasigėrėjimu žiūri visas dangus?“ – sako Viešpats šėtonui. „Ar nematei mano tarno Jobo, kuris kenčia dėl manęs?

 • Chiara Corbella Petrillo: XXI amžiaus meilės liudytoja

  2022.05.17Cristiana Paccini, Simone Troisi, K. V. Turley

  Vienas gyvenimas, kad ir koks trumpas būtų, gali būti labai svarbus; tai taip aiškiai įrodė šios neįtikėtinos moters istorija.

 • Garsioji knyga „Liberalizmas yra nuodėmė“ – jau ir lietuviškai

  2021.10.19Katalikų Tradicija

  Spalio pradžioje Lietuvos skaitytojus pasiekė garsiosios kun. Félix Sardà y Salvany knygos „Liberalizmas yra nuodėmė“ lietuviškas vertimas.

 • Jėzaus prikalimas prie kryžiaus

  2022.04.14Pal. Ona Kotryna Emerich

  Atitemptas prie kryžiaus, Jėzus, tikras kančios paveikslas, pats ant jo atsisėdo. Nieko nelaukę, budeliai parbloškė jį ant nugaros, čiupo jo dešinę ranką, pritraukė ją prie dešiniajame skersinyje išgręžtos skylės ir tvirtai pririšo.

 • Jėzaus suėmimas

  2022.04.11Pal. Ona Kotryna Emerich

  Pal. Onos Kotrynos Emerich regėjimai apie mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus suėmimą.

 • Jėzus Alyvų kalne

  2022.03.14Pal. Ona Kotryna Emerich

  Mačiau, kaip visi šie nesuskaičiuojami žmonių nedėkingumo ir piktnaudžiavimo karčia mano dangiškojo Sužadėtinio mirtimi paveikslai čia keisdamiesi, čia skausmingai pasikartodami slinko pro nuliūdusią Jėzaus sielą.

 • Jėzus Kristus – pamaldumo Šventajai Mergelei galutinis tikslas

  2022.07.30Šv. Liudvikas Grinjonas de Monforas

  Tvirtą pamaldumą Švenčiausiajai Mergelei mes steigiame tik dėl tobulesnio pamaldumo Jėzui Kristui.

 • Kaip žlugo distribucinė valstybė

  2022.11.10Hilaire Belloc

  Dauguma anglų, būdami vis dar politiškai laisvi, pamažu prarado ekonominę laisvę ir taip pateko į blogesnę padėtį nei kada nors Europos istorijoje laisvi piliečiai buvo atsidūrę.

 • Karalius, netekęs vainiko

  2022.05.31Robertas Maederis

  Bendrai turime apie mūsų šių dienų visuomenę pasakyti: Jėzus jai neviešpatauja.

 • Klaidingas ir tikras pamaldumas Švč. Mergelei Marijai

  2022.05.03Šv. Liudvikas Grinjonas de Monforas

  Didysis Marijos apaštalas šv. Liudvikas Grinjonas de Monforas aprašo klaidingąjį bei tikrąjį pamaldumą Švč. Mergelei Marijai.

 • Liberalizmas yra nuodėmė

  2022.04.02Kun. Félix Sardà y Salvany

  Jei kiekvienas praėjęs amžius turėjo savo „degančius“ klausimus, juos neabejotinai turi turėti ir šiandieninis amžius. Negali būti kitaip. Ir vienas iš jų, klausimų klausimas, iki baltumo įkaitęs klausimas, kurį vien palietus į visas puses pasipila kibirkštys, yra būtent liberalizmo klausimas.

 • Maksimilijonas Kolbė – šventasis, miręs, kad kitas gyventų

  2022.08.18Antonio Sicari

  Jo kalėjimo prižiūrėtojas pasakoja: „Kai atvėriau geležines duris, jis jau buvo miręs, bet man atrodė, kad jis tebėra gyvas. Jis sėdėjo atsirėmęs į sieną, jo veidas švytėjo nepaprasta šviesa. Akys buvo plačiai atmerktos ir žvelgė į vieną tašką. Visas jis buvo tarsi pagautas ekstazės. Aš niekuomet jo nepamiršiu”.

 • Maldos būtinumas sielos išganymui

  2021.12.23Kun. Michael Müller, C.S.S.R.

  Yra svarbi tiesa, kurios nežino tūkstančiai žmonių; arba, jei jie tai žino, retai tai apmąsto ir gauna mažai vaisių. Vis dėlto šios tiesos pažinimas yra beveik toks pat būtinas visiems, atėjusiems į protą, kaip ir Trejybės bei Įsikūnijimo paslapčių pažinimas.

 • Marija ir krikščionių luomai

  2022.05.11Bernhard Bartmann

  Žymaus vokiečių dogmatiko Bernhardo Bartmanno (1860-1938) tekstas apie Švč. Mergelės Marijos pavyzdį skirtingiems krikščionių luomams.

Puslapis 1 iš 2

Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.