Lietuvių ganytojai

 • V sekmadienis po Sekminių: Dievo ir artimo meilė

  2023.07.02Kun. Robertas Urbonavičius

   Su kantrybe bei romumu visada nugalėsime, o pasiduodami nirtuliui, bambėjimui, - mes tik pabloginsime ką gero esame nuveikę.

 • Vaikų auklėjimas

  2022.11.14Vysk. Kazimieras Paltarokas

  Be tinkamo tikybinio ir dorovinio lavinimo, - kaip išmintingai yra įspėjęs Leonas XIII, - „nesveika bus kiekviena sielų kultūra“.

 • Vysk. Teofiliaus Matulionio pirmasis ir antrasis tardymo protokolai

  2023.06.08

  1946 metais gruodžio 19 dieną, Vilniaus KGB rūmuose prasidėjo vyskupo Teofiliaus Matulionio tardymai.

 • Vysk. Teofiliaus Matulionio trečiasis tardymo protokolas

  2023.06.12

  KGB būstinėje vyskupas T. Matulionis buvo tardomas 10 mėnesių.

 • XXI sekmadienis po Sekminių: Dievo skolininkai

  2023.10.22Kun. Robertas Urbonavičius

   Extra Ecclesiam nulla salus – už Bažnyčios [ribų] nėra išganymo, - mums primena Bažnyčios Tėvai.

 • Žmogaus misija

  2022.08.20Vysk. Vincentas Brizgys

  Mūsų laikinojo gyvenimo misija ir yra, kad vieni kitiems padėtume pažinti ir pajusti žmogaus tikrąsias natūralias aspiracijas, kad padėtume pasiekti kuo aukščiausio laipsnio mūsų minties, širdies — visos sielos bendravimo su Dievu.

 • Žmogaus ramybė Palaimintojo J. Matulaičio išgyvenime ir mąstyme

  2022.06.21Kun. Stasys Yla

  Nežinia, ko žmogus galėtų daugiau trokšti, kaip ramybės ir dvasinės giedros. Kiekvienas ilgisi palaimintos būsenos, kur išsibaigia audros ir nerimo srovės, kur žmonės virsta angelais, gyvenimas — rojumi, kryžiai — švyturiais.

 • Žmogus ir dorovė

  2022.08.24Vysk. Vincentas Brizgys

  Dekalogas yra ne kas kita, o trumpais ir aiškiais žodžiais pasakyti tie žmogaus prigimties reikalavimai, be kurių žmonių bendruomenė negali darniai gyventi.

Puslapis 4 iš 4

Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.