Šventieji

 • „Vergų vergas“ šv. Petras Klaveras

  2023.09.12Paul Kengor

  „Niekieno gyvenimas, išskyrus paties Kristaus gyvenimą, manęs nepaveikė taip stipriai kaip šv. Petro Klavero gyvenimas.“

 • Apie Dievo meilę

  2023.11.13Šv. Teresė Avilietė

  Dėl Dievo meilės, prašau jūsų, būkite labai atsargios ir niekada nebūkite abejingos kasdienėms nuodėmėms, kad ir kokios mažos jos būtų.

 • Apie nuodėmių skaičių

  2022.03.29Šv. Alfonsas Liguoris

  Mano brolau, kiek daug esi užrūstinęs Dievą, tiek daugiau turi bijoti, kad daugiau nebenusidėtum, nes gal dar vienas nusidėjimas, ir gali persverti dieviško teisingumo svarstykles, o tuomet būsi pasmerktas.

 • Apie šv. Jurgį

  2024.04.23Vysk. Motiejus Valančius

  Buvo tuokart Rymo kareiviu Jurgis, mūčelninko sūnus, vyras narsus ir stiprus, kurį už didžius darbus ciesorius Jomylysta praminė.

 • Dievo Žodžio kentėjimo prasmė

  2024.03.07Šv. Tomas Akvinietis

  Visa žmonių giminė buvo pajungta nuodėmei. Kad būtų atkurta teisingumo būklė, turėjo būti bausmė, kurią žmogus prisiimtų sau, kad įvykdytų dieviškojo teisingumo tvarką.

 • Domenichino „Šv. Agnietės kankinystė“

  2022.01.21Gregory DiPippo

  1619 metais dailininkui Domenico Zampieri, kurį paprastai vadina slapyvardžiu „Domenichino – mažasis Dominykas“, buvo pavesta padaryti monumentalų altoriaus paveikslą savo gimtojo Bolonijos miesto dominikonų vienuolynui, skirto Šv. Agnietei, kurios šventė švenčiama šiandien.

 • Du advento pradžios šventieji: Bibijona ir Pranciškus Ksaveras

  2022.12.02Peter Kwasniewski

  Tradiciniame kalendoriuje gruodžio 2-oji yra mergelės ir kankinės šv. Bibijonos šventė. Jos šventės Mišių kolekta yra tiesiog nuostabi.

 • Du neapdainuoti Anglijos šventieji kankiniai

  2023.12.15Joseph Pearce

  Šiame straipsnyje aptarsiu du mažai žinomus šventuosius Nicholus (liet. Mikalojus), nugyvenusius nepaprastus gyvenimus.

 • Elžbieta Vengrė – šventoji, labiau mylėjusi Dievą, o ne turtus

  2022.11.19Šv. Pijaus X kunigų brolija Lietuvoje

  Gyvendama dvasiniam gyvenimui nepalankioje dvaro atmosferoje, šv. Elžbieta surasdavo laiko maldai, įvairiems apsimarinimams ir gailestingumo darbams.

 • Iš sinagogos į altorių garbę

  2023.05.25Kun. Edmundas Naujokaitis FSSPX

  Nuo vaikystės antikrikščioniškai auklėtas rabino sūnus tampa šventuoju ir daugelio sielų dvasiniu vadovu, o jo sukurta kongregacija dovanoja Bažnyčiai žymiausią katalikų Tradicijos gynėją.

 • Iš šv. Benedikto gyvenimo (kovo 21 d.)

  2020.03.22Jean Chapuis, S.J.

  Jeigu pasaulis yra paskendęs nedorybėse, reikia jo vengti, kad amžinai nežūtume.

 • Iš šv. Tomo Moro laiško dukrai Margaritai, parašyto kalėjime

  2022.07.10Šv. Tomas Moras

  Todėl, mano dukrele, būk protinga ir per daug nesirūpink tuo, kas man gali nutikti šiame pasaulyje. Man neatsitiks nieko, ko Dievas nenori. O ko jis nori, nors tai mums atrodo ir nemiela, vis dėlto yra geriausia.

 • Kaip masonai bandė nužudyti šv. Joną Bosko

  2024.02.05National Catholic Register

  Istorija mena, kad masonai labai nekentė šv. Jono Bosko, saleziečių įkūrėjo, tačiau mažiau žinomi jų bandymai jį nužudyti.

 • Kantrioji šventoji Monika

  2022.05.04Šv. Augustinas

  Šiandien, gegužės 4 dieną, tradiciniame kalendoriuje minima šv. Monika, šv. Augustino motina.

 • Kartu su šventaisiais nekanonizuokime jų prigimtinių ribotumų

  2023.12.05Peter Kwasniewski

  Turime būti atsargūs, kad kartu su jų šventumu „nekanonizuotume“ ko nors atsitiktinio, susijusio su jų šiuolaikiniu gyvenimu.

 • Kristaus liudytojai – kankiniai ir apologetai

  2024.01.04Kun. Vaclovas Aliulis

  Kankinys yra ir tikrasis Kristaus mokinys, iki galo einantis Mokytojo keliu. Jis, kaip ir Jėzus, visą save atiduoda į Dievo rankas.

 • Laiškas kankiniams

  2022.02.10Tertulijonas

  Dievas ne atsitiktinai leido tai pasaulyje, palaimintieji, bet kad mus paragintų arba sugėdintų, jei pabijotume kentėti už tiesą dėl išganymo, kai kiti to yra siekę iš tuštybės – savo pražūčiai.

 • Liturginės revoliucijos metu iš Romos kalendoriaus pašalinti šimtai šventųjų

  2023.04.29Peter Kwasniewski

  Iš viso iš kalendoriaus buvo išbraukti 305 šventieji ir jų nežinomi bendražygiai.

 • Maksimilijonas Kolbė – šventasis, miręs, kad kitas gyventų

  2022.08.18Antonio Sicari

  Jo kalėjimo prižiūrėtojas pasakoja: „Kai atvėriau geležines duris, jis jau buvo miręs, bet man atrodė, kad jis tebėra gyvas. Jis sėdėjo atsirėmęs į sieną, jo veidas švytėjo nepaprasta šviesa. Akys buvo plačiai atmerktos ir žvelgė į vieną tašką. Visas jis buvo tarsi pagautas ekstazės. Aš niekuomet jo nepamiršiu”.

 • Matas Talbotas – nuo girtuoklio iki šventojo

  2022.06.07Kęstutis Choromanskis

  Mato Talboto gyvenimas – tai nepaprasta istorija apie degradavusį alkoholiką, pakeitusį savo gyvenimą ir tapusį šventuoju.

Puslapis 1 iš 3

Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.