Šventieji

 • Šv. Polikarpo Smirniečio laiškai filipiečiams

  2022.11.11Šv. Polikarpas Smirnietis

  Šv. Irenėjas mini, kad Polikarpas yra parašęs laiškų kelioms bažnyčioms. Yra išlikęs šis vienas laiškas Filipų miesto Makedonijoje tikintiesiems.

 • Šv. Pranciškaus susitikimas su sultonu

  2023.08.24Kęstutis Choromanskis

  Mėginant bergždžiai rasti kokį nors precedentą Bažnyčios istorijoje, tarpreliginio dialogo skelbėjams Vatikane neliko nieko kito, kaip griebtis klastojimo.

 • Šv. Pranciškus Asyžietis – Kristaus paveikslas

  2022.10.04Antonio Sicari

  Atsiribokime nuo įprastų poetiškų įvaizdžių, kad suvoktume šventojo Pranciškaus asmenybės esmę, jo dvasinę patirtį, kuri iki šiol skatina mus atsiversti.

 • Šv. Pranciškus Ksaveras – šventasis misijų globėjas

  2022.12.03Katalikų Tradicija

  Ignacas metė jam tą patį iššūkį, kurį Kristus pateikė savo mokiniams – „O kokia gi žmogui nauda laimėti visą pasaulį, bet pakenkti savo gyvybei?“ (Mk 8, 36)

 • Šv. Steponas – pirmoji Bažnyčios karūna

  2022.12.26Kun. Alban Butler

  Šv. Augustinas ir kiti tėvai neabejoja, kad garsusis šv. Pauliaus atsivertimas buvo šio šventojo priešmirtinių dejonių ir maldų vaisius ir yra didelio jo dangaus troškimo įrodymas.

 • Šv. Teresė Avilietė

  2019.05.01Antonio Sicari

  „...Gyventi man buvo didžiausia kančia, kokią tik galima įsivaizduoti, nes aš neieškojau Dievo meilės ir nepatyriau pasaulietiškos laimės... Aš troškau gyventi, nes gerai mačiau, kad negyvenu, o kovoju su mirties šešėliu... Mano siela pavargo ir, nors aš troškau ramybės, mano ankstesni įpročiai nedavė nė minutės ramybės...”

 • Šv. Tomas Beketas – vyskupiškos tvirtybės pavyzdys

  2022.12.29Katalikų Tradicija

  Gruodį įvykęs arkivyskupo kraujo praliejimas jo paties sostinės katedroje, nuodėmė, sujungusi kankinystę su šventvagyste, buvo bene labiausiai stulbinantis  brandžiųjų viduramžių įvykis.

 • Šventasis Tėvas Pijus X: viską atnaujinti Kristuje

  2022.09.03Kun. Pranas Kuraitis

  Kadangi Pijaus X dvasia tik ir gyvena troškimu prisidėti visomis išgalėmis prie pasaulio atnaujinimo Kristuje, tai jis ir į visas savo popiežiavimo priedermes, darbus žiūri per to šūkio prizmę.

 • Šventojo kankinio Ignoto Antiochiečio laiškai

  2021.02.05Ignotas Antiochietis

  Antiochijos vyskupas ir kankinys Ignotas (kitaip dar vadintas Teoforu – Dievo Nešiotoju) imperatoriaus Trajano laikais (pasak Harnako, po 110 m.) buvo suimtas ir iš Sirijos nugabentas į Romą žvėrims sudraskyti. Jis buvo po apaštalo Petro antrasis Antiochijos vyskupas, tikras apaštalų įpėdinis ir tarnyste, ir dvasia.

 • Tėvo Pijaus informatorius – Angelas Sargas

  2022.10.12Don Marcello Stanzione

  Tėvas Pijus kelis kartus yra užsiminęs, kad informaciją apie sielas gaudavo iš vieno ir to paties šaltinio.

 • Turkijoje atrastas šv. Mikalojaus kapas

  2022.10.28

  Po senovine bažnyčia Turkijoje archeologai rado kapą, kuriame saugomi šventojo Mikalojaus palaikai.

Puslapis 3 iš 3

Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.