„Katalikų Tradicijos“ organizuotas Atsilyginimo Rožančius per LGBT eitynes Vilniuje 2019 m.
„Katalikų Tradicijos“ organizuotas Atsilyginimo Rožančius per LGBT eitynes Vilniuje 2019 m.

Katalikutradicija.lt redaktorius Marius Parčiauskas 2022 m. Vilniaus knygų mugėje pristato pasauliečių iniciatyvą „Katalikų Tradicija“. Prieš tai kalbėjusio kun. Edmundo Naujokaičio pranešimą galima rasti čia.

Garbė Jėzui Kristui!

Esu Marius Parčiauskas, pasauliečių iniciatyvos „Katalikų Tradicija“ vienas iš iniciatorių, taip pat svetainės www.katalikutradicija.lt redaktorius ir leidyklos „Tradere“ vienas iš steigėjų. Ačiū kun. Edmundui Naujokaičiui už galimybę trumpai pristatyti šiuos projektus žmonėms, kurie klausys šio įrašo.

Projektas „Katalikų Tradicija“ yra pasauliečių iniciatyva ir pradėtas 2016 metais. Kunigas prieš tai pristatė leidyklos „Laetitia“ knygas ir veiklą, ši leidykla yra Šv. Pijaus X kunigų brolijos iniciatyva ir intelektualinio potencialo, kurį kunigai buvo sukaupę, išraiška, tai iš šios brolijos veiklos Lietuvoje, galima sakyti, kilo pasauliečių iniciatyva. Kunigas gražiai pristatė atsisukimą į liaudį, pasauliečių organizavimą ir kovą už katalikų Tradiciją ir katalikiškus principus, tai gali sakyti, kad būtent į tokį kvietimą mes ir atsiliepėm. Mūsų iniciatyva prasidėjo 2016 m. nuo paprastos Facebook paskyros. Manėme, kad reikia plačiau pristatyti tradicinę liturgiją, tradicinį katalikų tikėjimą, nebijoti naudotis socialiniais tinklais. Supratome, kad Lietuvoje pakankamai mažai žmonių žino apie tradicinę liturgiją, Vatikano II susirinkimo ir Bažnyčios krizės problematiką. Kita vertus, pastebėjome vis didesnį liberalėjimą tiek katalikų dvasininkų, tiek katalikų intelektualų tarpe. Leidžiamos knygos, neturinčios jokio turinio, kuriose dominuoja abstraktūs, tušti pasvarstymai, sentimentalumas. Bijoma net paties žodžio „krizė“, nesiaiškinamos pašaukimų krizės šaknys. Pateiksiu vieną pavyzdį. Neseniai teko skaityti tikrai neblogą interviu su kardinolu Sigitu Tamkevičium apie Katalikų Bažnyčios kronikos veiklą sovietmečiu ir jame buvo kalbama apie tai, kaip buvo varžoma kunigų seminarijų veikla. Interviu buvo išsakyta tokia mintis, kad į Kauno kunigų seminariją sovietmečiu buvo leidžiama priimti tik 5 jaunuolius, nors poreikis ir pašaukimų skaičius buvo žymiai didesnis. Kaip tik pasižiūrėjau, kiek dabar Kauno kunigų seminarijoje pirmame kurse studijuoja klierikų, kai nėra jokių ribojimų. Taip pat 5. Simboliniai skaičiai, kurie parodo, kad nebelikus jokių varžymų, Bažnyčiai galint veikti laisvai, yra didžiulė pašaukimų bei šeimų krizė.

Lietuva meldžiasi

Kokie yra „Katalikų Tradicijos“ iniciatyvos tikslai? Pirmiausia, puoselėti ir skleisti žinią apie tradicinę liturgiją, tradicinį katalikišką pamaldumą, priešintis vis radikalesniems liturgijos iškraipymams. Pavyzdžiui, 2020 m., kuomet buvo privalomai įvestas šv. Komunijos dalijimas į rankas, organizavome peticiją Lietuvos vyskupų konferencijai. Mums tai irgi atrodė viena iš krizės apraiškų, kad net ir buvus daug privataus pasipiktinimo, nekilo nei viena vieša iniciatyva tam pasipriešinti. Ėmėmės organizuoti peticiją, surinkome virš 500 parašų, kuriuos įteikėme Vyskupų konferencijai. Deja, nesulaukėme jokio atsakymo ir matome, kad dabar per porą metų šis šv. Komunijos dalijimo būdas išplito jau masiškai ir abejojame, ar jis bus atšauktas. Antras mūsų tikslas yra sugrąžinti domėjimąsi tikru Katalikų Bažnyčios mokymu ir priešintis pastangoms katalikų doktriną palengti šio pasaulio užgaidoms. Priešinamės tokiam prisitaikymui prie to isteblišmento, kurį aptarė kunigas. Trečias tikslas yra ugdyti katalikišką kultūrą ir moralę visuomeniniame bei šeimos gyvenime ir priešintis visuomenę ir šeimą griaunančioms ideologijoms.

Mūsų veikimo metodai. Pradėjome nuo Facebook paskyros ir daug nesitikėjome, bet sulaukėme daug sekėjų, kurių dabar yra virš 7000, ir esame viena iš sparčiausiai augančių katalikiškų Facebook paskyrų. Ir tai davė vaisių, pasimatė išaugęs susidomėjimas tradicine liturgija, daugiau tikinčiųjų ėmė lankytis tradicinėse Mišiose. Galiausiai supratom, kad ta Facebook veikla turi išaugti į kažką daugiau, kad tie įrašai yra tokie fragmentiški, greitai paskęsta visame Facebook sraute ir neturi išliekamosios vertės. Todėl 2021 m. rudenį atidarėme svetainę Katalikutradicija.lt, kur pirmiausia skelbiame aktualijas iš Bažnyčios gyvenimo ir jų komentarus, nes matome, kad tai, kas Vakaruose jau seniai įprasta – įvairūs liturgijos iškraipymai, Komunija į rankas ir pan. – Lietuvoje ateina lėtai ir tik dabar, bet faktas, kad ateina ir vis sparčiau. Taip pat skelbiame straipsnius apie liturgiją, pamaldumą, kunigų pamokslus pagal tradicinį liturginį kalendorių, Bažnyčios Tėvų, žymių dvasinių autorių kūrinių ištraukas. Šiai svetainei paramą renkame Contribee platformoje, kur galima mums skirti vienkartinę arba periodinę paramą.

Prenumeruokite Katalikų Tradicijos savaitės straipsnių apžvalgą.

Ir dar pora mūsų iniciatyvos veiklos krypčių. Viena iš jų yra viešas veikimas, peticijų organizavimas, taip pat organizavome viešą atsilyginimo Rožančiaus kalbėjimą Vilniuje ir Kaune per LGBT vadinamąsias „Pride“ eitynes. Taip pat 2020 m. įkūrėme leidyklą „Tradere“, kurios šūkis yra „Perduoti tai, ką gavome“. Tas šūkis yra panašus kaip kad žodžiai, užrašyti ant arkivysk. Marcelio Lefebvre‘o kapo: „Perdaviau tai, ką buvau gavęs“. Svarbiausia šios leidyklos veiklos kryptis – senosios katalikiškos literatūros, kuri aktuali mūsų dienomis, perleidimas. Pavyzdžiui, vienas iš veikalų, kurį išleidome praeitais metais, yra kun. Felixo Sarda y Salvany knyga „Liberalizmas yra nuodėmė“. Tai ispanų kunigo, rašiusio XIX a. pabaigoje, toks tradicionalistinis veikalas, nukreiptas prieš liberalizmą, ypač dvasininkijos ir katalikų politikų liberalėjimą. Knyga tuo metu sukėlė didelį šaršalą ir net liberalus vietos vyskupas kreipėsi į Vatikaną, kad pasmerktų tą veikalą, bet iš popiežiaus Pijaus IX susilaukė visiškai priešingos reakcijos – buvo pagirtas, o liberalūs vyskupai buvo subarti. Šis veikalas labai aktualus mūsų dienomis, kuomet matome Vokietijos ir kitų šalių vyskupų katalikiškos doktrinos atsisakymą jau net šeimos klausimais. Šiais metais planuojame perleisti dar kelias klasikines katalikiškas knygas, visas naujienas galima sekti leidyklos „Tradere“ Facebook paskyroje arba www.tradere.lt.

Ačiū kun. Edmundui Naujokaičiui už galimybę pristatyti mūsų iniciatyvas.

Paremkite musu veikla

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

Kiti straipsniai, pažymėti

Susiję straipsniai

Įkeliamas komentaras Komentaras bus atnaujintas po 00:00.

Būkite pirmas pakomentavęs.

Rašyti komentarą...
arba komentuokite kaip svečias
0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.