2023 m. gruodžio 4 d.

III kl. Šv. Petras Auksažodis, vysk., išp. ir Bažn. mok.

Eilinės dienos minėjimas; Šv. Barboros, merg. ir kank., minėjimas. (Pal. Kristijonas, vysk., prūsų apaštalas.)

Naujausi

Tikėjimas

Bažnyčia

Visuomenė

Šeima ir namai

Istorija

Kultūra

Švč. Mergelė Marija

 • Angelo misija

  2022.12.27Šv. Bernardas Klervietis

  Kaip kitaip angelas būtų galėjęs paskelbti ją „pilna malonės“, jei ji būtų turėjusi nors menkiausią gėrį, kuris nebūtų buvęs dieviškosios malonės padarinys?

 • Apie Marijos Sopulius

  2023.09.15Šv. Alfonsas Liguoris

  Marija buvo Kankinių Karalienė, nes jos kankinystė tęsėsi ilgiau ir buvo didesnė už visų šventųjų kankinystę.

 • Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai

  2022.03.25Kun. Robertas Urbonavičius

  Apreiškimo Marijai šventė – tai naujos Dievo kūrybos pradžia. Dievas ateina atkurti to, ką mes sugriovėme per nuodėmę.

 • Jėzus Kristus – pamaldumo Šventajai Mergelei galutinis tikslas

  2022.07.30Šv. Liudvikas Grinjonas de Monforas

  Tvirtą pamaldumą Švenčiausiajai Mergelei mes steigiame tik dėl tobulesnio pamaldumo Jėzui Kristui.

 • Klaidingas ir tikras pamaldumas Švč. Mergelei Marijai

  2022.05.03Šv. Liudvikas Grinjonas de Monforas

  Didysis Marijos apaštalas šv. Liudvikas Grinjonas de Monforas aprašo klaidingąjį bei tikrąjį pamaldumą Švč. Mergelei Marijai.

 • Kodėl Marija nenusidėjo?

  2022.08.13Vysk. Vincentas Brizgys

  Marijos valiai buvo lengviau kovoti su silpnybių įtaka, negu mūsų valiai. Tačiau ir Marijos valia buvo pilnai laisva — ji galėjo laisvai apsispręsti, ar Dievo klausyti ar ne.

 • Lietuvos vyskupai raginami palaikyti Ukrainos vyskupus kreipiantis į popiežių dėl Rusijos paaukojimo Nekaltajai Marijos Širdžiai

  2022.03.07Katalikų Tradicija

  Lietuvos tikintieji sukūrė peticiją savo šalies vyskupams ir kviečia ją pasirašyti visus tam pritariančius tikinčiuosius ir dvasininkus. Peticijoje Lietuvos vyskupų prašoma išreikšti paramą Ukrainos vyskupų laiškui ir taip pat kreiptis į Šventąjį Tėvą dėl Rusijos paaukojimo Nekaltajai Marijos Širdžiai.

 • Lurdo Dievo Motina ir jos regėtoja

  2022.02.11Kun. Edmundas Naujokaitis FSSPX

  Kiekvienas, apsilankęs Lurde, gali paliudyti: tai nepaprasta vieta, jokioje kitoje šventovėje taip nejaučiama gydanti Dievo galia, kaip čia. Verta prisiminti, kas čia įvyko prieš daugiau nei pusantro šimto metų.

 • Marija ir krikščionių luomai

  2022.05.11Bernhard Bartmann

  Žymaus vokiečių dogmatiko Bernhardo Bartmanno (1860-1938) tekstas apie Švč. Mergelės Marijos pavyzdį skirtingiems krikščionių luomams.

 • Marija, mūsų motina

  2023.08.01Šv. Aelredas

  Ateikime pas jo sužadėtinę, ateikime pas jo motiną, ateikime pas jo nuolankiąją tarnaitę. Visi šie žodžiai apibūdina palaimintąją Mergelę Mariją.

 • Marijos garbinimas Lietuvoje: Marijos mėnuo

  2022.04.30J. Vaišnora, MIC

  Tas metų laikas, kai gamta atbunda ir pasipuošia gražiausiais žiedais, negalėjo likti nepašvęstas tai, kurią Bažnyčios liturgija vadina Jeriko rože, Libano kedru, kvapiu cinamono ir balsamo medeliu.

 • Mūsų sielų saulė

  2022.12.08Marius Parčiauskas

  Diego Velazquezas savo stulbinančiame paveiksle „Nekaltasis Prasidėjimas“ puikiai atskleidžia šiandienos šventės esmę.

 • Paskutiniai Švč. Marijos gyvenimo metai

  2023.08.05Prel. dr. Feliksas Bartkus

  — Po mano Sūnaus įžengimo į dangų aš dar gana ilgai gyvenau žemėje, — pasakojo Švč. Mergelė vienai regėtojų.

 • Pijus XII. Apaštalinė konstitucija „Munificentissimus Deus“

  2022.08.15Popiežius Pijus XII

  Pijaus XII apaštalinė konstitucija „Munificentissimus Deus“, apibrėžianti Švč. Mergelės Marijos paėmimo į dangų dogmą.

 • Pirmasis Švč. Mergelės Marijos apsireiškimas buvo bilokacijos aktas

  2023.07.28Katalikų Tradicija

  Kadangi Švenčiausioji Mergelė vis dar buvo gyva – tai buvo iki jos paėmimo į dangų – šis pasirodymas laikomas bilokacijos (buvimo dviejose vietose vienu metu) aktu.

 • Pirmoji pasaulio meilė

  2021.12.09Fulton J. Sheen

  Niekada negalėjau suprasti, kodėl šiais laikais žmonės neigia Nekaltąjį Prasidėjimą; juk visi šiuolaikiniai pagonys tiki, kad yra nekaltai pradėti. Jei nėra gimtosios nuodėmės, tuomet visi yra nekaltai pradėti.

 • Pirmoji, pasveikinta prisikėlusio Kristaus

  2022.04.20Šv. Vincentas Fereras

  Daugelis teologų daro išvadą, kad prisikėlęs Kristus pirmiausia pasirodė Mergelei Marijai, savo motinai. Tačiau evangelijų autoriai pasirinko tai praleisti – jiems rūpėjo išvardyti tik neginčijamus liudytojus, nes motinos liudijimas apie savo mylimiausią sūnų galėjo būti palaikytas melagingu.

 • Popiežius paaukos Rusiją Nekaltajai Marijos Širdžiai, bet ar taip, kaip prašė Dievo Motina?

  2022.03.16Katalikų Tradicija

  Vatikanas paskelbė žinią, kad kovo 25 dieną, švenčiant Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai šventę, popiežius Pranciškus paaukos Rusiją ir Ukrainą Nekaltajai Marijos Širdžiai.

 • Popiežius pakvietė visus pasaulio vyskupus jungtis prie Rusijos paaukojimo Nekaltajai Marijos Širdžiai

  2022.03.20Katalikų Tradicija

  Popiežius Pranciškus visus pasaulio vyskupus pakvietė su savo kunigais vienytis su juo paaukojant Rusiją ir Ukrainą Nekaltajai Marijos Širdžiai.

 • Šeštadienis ir Marijos tikėjimas

  2023.04.15Roberto de Mattei

  Katalikų Bažnyčioje šeštadienis yra diena, nuo neatmenamų laikų pašvęsta Marijai. Kodėl tikinčiųjų pamaldumas šiai dienai skiria išskirtinę garbę?

Puslapis 1 iš 2

Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.