Knyga Liepsnojanti ugnis

 • Liepsnojanti ugnis: Badas ir maras (4)

  2024.01.02Wilhelm Hünermann

  Per kraštą šliaužė bado šmėkla įdubusiomis akimis. Bet ar kas klaupėsi, kad malda ir atgaila nukreiptų Dievo rykštę? Ar ir vėl ji plaks, gal net skaudžiau, kaip jau ne kartą?

 • Liepsnojanti ugnis: Cholera (5)

  2024.01.25Wilhelm Hünermann

  – Cholerą pasilieku aš, – pasakė klebonas savo vikarams. – Aš ją pažįstu nuo savo jaunystės ir netikiu, kad ji galėtų mane įveikti. Aš rūpinsiuosi sergančiais ir mirštančiais, laidosiu mirusius. Gerai įsidėmėkite, tik aš. Jūs nė vienas nesipainiokite.

 • Liepsnojanti ugnis: Ganytojo rūpesčiai (6)

  2024.06.04Wilhelm Hünermann

  Jis kantriai klausydavo skundų sielų vadų, visiškai nusivylusių savo parapijomis. Sartas perspėdavo, papeikdavo, padrąsindavo, bet viską darydavo maloniai ir kantriai.

 • Liepsnojanti ugnis: Man reikia šventų kunigų (7)

  2024.06.26Wilhelm Hünermann

  – Bet ką padės metodai, kokia nauda iš naujų kelių, jei žmonės neturi drąsos ir jėgų jais eiti? Man reikia kunigų, kantrių, karštai mylinčių Dievą, sielas, kunigų, pasiryžusių pasiaukoti net save užmirštant.

 • Liepsnojanti ugnis: Pirmoji Bepo Komunija

  2024.01.05Wilhelm Hünermann

  – Aš norėčiau būti kunigas, – atsakė berniukas. – Priėmęs šventąją Komuniją, aš staiga įsitikinau, kad mane tam kviečia Išganytojas.

  Valandėlę motina stovėjo negalėdama ištarti nė žodžio. Paskui ji pagriebė berniuką j glėbį ir jį pabučiavo.

 • Liepsnojanti ugnis: Popiežiaus kryžius (8)

  2024.07.12Wilhelm Hünermann

  – O, jis jau toks, – nusišypsojo Sartas ir ramiausiai užsimovė žiedą ant piršto. – Čia išėjo geras biznis. Reikės dažniau taip padaryti. – Dėl Dievo meilės, – sunkiai atsiduso sekretorius.

 • Liepsnojanti ugnis: Salzano klebonas eina lažybų iš savo bažnyčios bokšto (2)

  2024.03.05Wilhelm Hünermann

  – Patikrinkite, – tarė jis. – Tai lygiai tūkstantis lirų. Savo bažnyčios bokštą galite pasilikti sau – laimėjote lažybas. Per daugelį metų šiųmetis balansas yra pats geriausias.

 • Liepsnojanti ugnis: Šv. Pijus X prieš masoneriją ir modernizmą

  2023.04.14Wilhelm Hünermann

  Su dideliu skausmu Pijus X matė, kad tos klaidos, vadinamos modernizmu, brovėsi į kunigų seminarijas, į teologijos fakulteto auditorijas, net į bažnytinę hierarchiją. Ilgiau nebuvo galima tylėti.

 • Rekomenduojame: W. Hünermann. Liepsnojanti ugnis

  2023.12.16Andrius Balsevičius

  „Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų!“ (Lk 12, 49)

Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.