Gavėnia

 • Balandžio 9-10 d.: Šv. Pijaus X kunigų brolijos organizuojamos Gavėnios rekolekcijos

  2022.03.25Katalikų Tradicija

  Šv. Pijaus X kunigų brolija balandžio 9-10 dienomis kviečia į tradicines Gavėnios rekolekcijas „Atperkančioji Jėzaus Kristaus Auka“, kurias ves kun. Gytis Karčiauskas.

 • Dvasinės kovos pradžia

  2023.02.26Kun. Robertas Urbonavičius

  Įžengėme į atgailos, susikaupimo laiką – Gavėnią, kuomet pasninku, malda ir gerais darbais paruošime savo sielas ir kūnus Išganytojo kančios apmąstymui ir dvasiniam atgimimui Prisikėlimo rytą.

 • Dvasinės pratybos liturginiu Kančios metu

  2023.03.28Dom Prosper Gueranger

  Bažnyčia iš mūsų prašo ne tik užuojautos ir ašarų. Ji norėtų, kad pasinaudotumėme pamokomis, kurių mus moko Atpirkėjo kančia ir mirtis ant kryžiaus.

 • Gavėnios mąstymas: Pagundos ir kova su jomis

  2023.02.28Kun. Pierre Chaignon, S.J.

  Kaip Jėzus buvo nuvestas į tyrus, kad velnias Jį gundytų, taip kiekvienas žmogus ateina į pasaulį, kad būtų pagundomis išmėgintas ir, griežtai su jomis kovodamas, pagarbintų Viešpatį.

 • Gyvas ir miręs tikėjimas (I)

  2023.03.02Šv. Pranciškus Salezas

  Yra budrus tikėjimas, kuris vėlgi priklauso nuo jo sąjungos su meile. Tačiau yra ir toks, kuris yra vangus, nykus ir apatiškas, ir jis yra priešingas budriam tikėjimui.

 • Gyvas ir miręs tikėjimas (II)

  2023.03.07Šv. Pranciškus Salezas

  Yra daug žmonių, kurie tvirtina, kad jie yra niekas, kad jie yra tik niekšybė, vargas ir panašūs dalykai, tačiau jie negali pakęsti, kai kitas jiems sako, kad jie nieko verti, kad jie yra kvailiai ir panašius paniekinančius žodžius.

 • I Kančios sekmadienis: Kartu su Kristumi Kančios keliu

  2023.03.26Kun. Robertas Urbonavičius

  Norėdama išoriškai atvaizduoti šio meto rimtį ir slėpiningumą, Bažnyčia nuo šio sekmadienio uždengia kryžius, paveikslus ir statulas.

 • II Kančios (Verbų) sekmadienis: Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu

  2024.03.24Kun. Robertas Urbonavičius

  Įžengėme į Didžiąją Savaitę, kuomet vėl iškilmingai ir pamaldžiai minėsime svarbiausius mūsų Išganymo istorijos slėpinius.

 • Krikščioniškasis apsimarinimas

  2024.03.01Kard. Desire Mercier

  Krikščioniško apsimarinimo tikslas yra susilpninti piktybinę įtaką, kurią gimtoji nuodėmė vis dar turi mūsų sielai net ir po to, kai ji iš naujo atgimė Krikšto sakramentu.

 • Mūsų atsakas

  2024.03.12Ronald Knox

  „Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Akis už akį ir dantis už dantį. O aš jums sakau: nesipriešink piktam [žmogui], bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą.“

 • Pelenų diena: kaip pridera pradėti Gavėnią

  2023.02.22Kun. Pierre Chaignon, S.J.

  Gavėnia, pagal Bažnyčios mokymą, yra atsiteisimo ir pasitaisymo laikas, ypatingai skiriamas maldai, atgailai, geriems darbams.

 • Skausmų vyras

  2024.03.21Pauper Peregrinus

  Jis panoro mus išganyti ne kuo kitu, o Kryžiumi, be to, kaip savo „Teologijos sumoje“ moko šv. Tomas, mūsų Viešpats kentėjo labiau, nei bet kuris asmuo šiame pasaulyje yra kentėjęs.

 • Šv. Tomo Akviniečio pamokslai: Gavėnios malonė ir pareigos

  2024.02.18Šv. Tomas Akvinietis

  Yra keturios priežastys, kurios turėtų paskatinti mus pasninkauti.

 • Šv. Tomo Akviniečio pamokslai: Nuodėminga siela

  2024.02.24Šv. Tomas Akvinietis

  Moraliniu požiūriu demonas reiškia nuodėmingą sielą, ir čia pažymimos dvi blogybės, kurias žmogus įgyja dėl mirtinos nuodėmės.

 • Šv. Tomo Akviniečio pamokslai: Nuolankumas ir šlovė

  2024.03.24Šv. Tomas Akvinietis

  Turėtume atsižvelgti į tris dalykus, susijusius su Viešpaties kančia: pirma – į jos prigimtį, antra – į jos galią, trečia – į jos naudą.

 • Užgavėnių reikšmė katalikiškoje Europoje

  2023.02.21Šv. Pijaus X kunigų brolija Lietuvoje

  Svarbiausia Užgavėnių paskirtis buvo atsikratyti visko, kas kūniška, ir dvasiškai pasirengti gavėniai.

Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.