Kovas

(Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus švč. Drobulė.) Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Kovą kalbama Šv. Juozapo litanija.

Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė).

Šv. Liucijaus I, pop. ir kank., minėjimas. Atlaidai Vilniuje.

Šv. Perpetuos ir Felicitos, kankinių, minėjimas.

Šv. Tomo Akviniečio, išp. ir Bažn. mok., minėjimas. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė).

Šv. Dievo Jono, išp., minėjimas. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus šv. Penkios Žaizdos.)

Šv. Pranciškos Romietės, našlės, minėjimas.

Šv. Grigaliaus I, pop., išp. ir Bažn. mok., minėjimas.

(Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Brangiausiasis Kraujas.)

Bažnyčioje uždengiami paveikslai ir statulos.

Šv. Kirilo Jeruzaliečio, vysk., išp. ir Bažn. mok., minėjimas.

Eilinės dienos minėjimas. Visuotinėje Bažnyčioje privaloma šventė. Kaišiadorių vyskupijoje: vyskupijos Globėjas.

Šv. Benedikto, abato, minėjimas. Benediktinų bažn. aplankymas – vis. atl.

Švč. M. Marijos Septynių Skausmų minėjimas.

Kančios istorija pagal Morkų.

Kančios istorija pagal Luką. Vakare giedama Aušrinė ir Laudės (vad. „Tenebrae“), kurių metu gesinamos trikampio šviestuvo žvakės.

Rytą vyskupas katedroje šventina ligonių aliejų, katechumenų aliejų ir šv. krizmą, kurie bus naudojami teikiant Krikšto, Sutvirtinimo, Paskutinio patepimo ir Kunigystės sakramentus. Vakare – Paskutinės vakarienės Mišios, kojų plovimas, Švč. Sakramento pernešimas į garbinimo altorių, giedant „Pange lingua“ (vis. atl.), altorių nudengimas. Naktinė Švč. Sakramento adoracija.(Panevėžio vyskupijoje: Dievo tarnas Alfonsas Lipniūnas, mirties diena.)

Rytą giedamos „Tenebrae“, einamas Kryžiaus kelias. Vakare – Didžiojo penktadienio liturgija: Kančios istorija pagal Joną, devynios maldos, kryžiaus nudengimas ir adoracija (dalyvavimas – vis. atl.), Improperijos (Priekaištai), Komunijos dalinimas. Procesija į Kristaus Kapą, naktinis budėjimas prie jo. Pradedama Dievo Gailestingumo novena.

Rytą giedamos „Tenebrae“.

Vidurnaktį – Velykų vigilijos apeigos: šventinama ugnis ir Velykų žvakė, procesija į bažnyčią, diakonas gieda prekoniją, skaitiniai ir maldos, litanija, Krikšto vandens šventinimas, (gali būti iškilmingas Krikštas), Krikšto pažadų atnaujinimas (dalyvavimas – vis. atl.), Prisikėlimo Mišios, Laudės. Velykų rytą – Prisikėlimo apeigos ir procesija aplink bažnyčią, giedant „Linksma diena“, iškilmingos šv. Mišios, šventinami avinėliai, margučiai ir kiti valgiai, kurie valgomi atsigavėjimo pusryčiams. Velykų laiku šventinami namai. Tikintieji nešasi šventintos ugnies ir vandens namo, aplanko ir šv. vandeniu apšlaksto artimųjų kapus.

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.