Birželis

Telšių vyskupijoje: Šv. Justinas, kankinys, vyskupijos globėjas – I kl. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Birželį kasdien vakarais rengiamos birželinės pamaldos: prie Švč. Jėzaus Širdies altoriaus ar paveikslo giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija, giesmė „Iš šios žemelės“, kalbama malda „Gerasis Jėzau“.

Tėvo diena. Palaiminimas tėvams. Vakare leidžiamos vienos gedulingosios Mišios (II klasė) už mirusius tėvus.

Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė).

Malda „Gerasis Jėzau“ – vis. atl. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis.

Šv. Bazilido, Kirino, Naboro ir Nazarijaus, kankinių, minėjimas.

Vilkaviškio vyskupijoje: vyskupijos globėjas – I klasė. (Eucharistinė Jėzaus Širdis.)

(Lietuvoje: Pal. Teofilius Matulionis, vysk. ir kank.)

Šv. Vito, Modesto ir Krescencijos, kankinių, minėjimas.

Šv. Morkaus ir Marcelijono, kankinių, minėjimas. (Vilniaus arkivyskupijoje: Dievo tarnas Julijonas Steponavičius, mirties diena.)

Šv. Gervazo ir Protazo, kankinių, minėjimas.

Šv. Silverijaus, pop. ir kank., minėjimas.

Kauno arkivyskupijoje: arkivyskupijos globėjas.

(Švč. M. Marija, Nuolatinė Gelbėtoja.)

Visuotinėje Bažnyčioje privaloma šventė. Bazilikos ar katedros aplankymas – vis. atl.; vyskupo palaiminto krucifikso ar rožančiaus pamaldus naudojimas – vis. atl.

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.