Naujausi

Tikėjimas

Bažnyčia

Visuomenė

Šeima ir namai

Istorija

Kultūra

Kankiniai

 • Kristaus liudytojai – kankiniai ir apologetai

  2024.01.04Kun. Vaclovas Aliulis

  Kankinys yra ir tikrasis Kristaus mokinys, iki galo einantis Mokytojo keliu. Jis, kaip ir Jėzus, visą save atiduoda į Dievo rankas.

 • Kun. Stanislovas Pijus Rimkus: Širdis Kristui, darbas Bažnyčiai

  2023.01.16Audronė Juozauskaitė

  Kražiškių prisiminimuose ilgam išliko neišdildomi įspūdžiai apie stebinančią kun. Rimkaus veiklą, vos per ketverius metus kone visus parapijiečius atvedusią į dvasinį atgimimą.

 • Laiškas kankiniams

  2022.02.10Tertulijonas

  Dievas ne atsitiktinai leido tai pasaulyje, palaimintieji, bet kad mus paragintų arba sugėdintų, jei pabijotume kentėti už tiesą dėl išganymo, kai kiti to yra siekę iš tuštybės – savo pražūčiai.

 • Lietuviai Dievo tarnai. Elena Spirgevičiūtė

  2022.06.23Kun. Edmundas Naujokaitis FSSPX

  Sausio 4 d. Kauno arkivyskupijoje minima Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės (1924–1944) mirties diena. Elena vadinama Lietuvos šventąja Marija Goretti.

 • Mažai žinoma Famagustos salos gynėjo kankinystė

  2021.10.19Roberto de Mattei

  Yra daug istorinių asmenybių, kurių paskelbimo šventaisiais kada nors laukiame, nes jos buvo nužudytos dėl neapykantos tikėjimui ir krikščioniškai civilizacijai. Šių kankinių tarpe yra ir Marcantonio Bragadinas, narsusis Famagustos salos gynėjas, kuriam 1571-aisiais turkai gyvam nudyrė odą.

 • Nepatogios martirologo pamokos

  2022.12.17Greg Cook

  Romos martirologas yra svarbus, nors ir nepatogus, priešnuodis daugeliui šiuolaikinių klaidingų įsitikinimų.

 • Pranciškus Budrys – ganytojas, už savo kaimenę iškentėjęs iki galo

  2022.12.16Irena Ramaneckienė

  Kun. P. Budrys, likęs vienas centre šalies, kuri nebuvo jam gimtoji, netekęs dvasinės ir materialinės paramos, gyveno neturėdamas net mažyčio nuosavo kambarėlio ir žinodamas, kad visi, kuriais jis pasitiki, yra visąlaik sekami.

 • Scilio šventųjų kankinystė

  2022.09.23Katalikų Bažnyčia

  Scilio kankinių protokolas — seniausias išlikęs krikščionių tekstas lotynų kalba.

 • Šv. Ignotas Antiochietis

  2020.05.25Dr. Liudas Jovaiša

  Šv. Ignotas Antiochietis – viena ryškiausių pirmojo krikščionybės šimtmečio figūrų. Labai maža tikrų istorinių žinių apie jo (kaip, beje, ir apie apaštalų) gyvenimą. Tik gyvenimo pabaigoje akimirkai išniręs iš istorijos sutemų šv. Ignotas daugeliui ateities kartų paliko ryškų tvirto tikėjimo – iki džiaugsmingos kankinystės – pavyzdį, o savo pamokymais sutvirtino besikuriančių krikščionių bendruomenių pamatus.

 • Šv. Petras Veronietis

  2022.04.29Katalikų Tradicija

  Balandžio 29 dieną minimas šv. Petras Veronietis, XIII amžiaus dominikonas kunigas, uolus pamokslininkas, inkvizitorius ir kankinys.

 • Šv. Polikarpo kankinystė

  2022.01.26Katalikų Bažnyčia

  Tada prokonsulas tarė „Turiu laukinių žvėrių. Jei neatsiversi, atiduosiu tave jiems.“ Šitas atsiliepė: „Šauk juos! Mums nevalia iš geresnių vartytis į blogesnius; atvirkščiai: gražu iš blogio pakilti į teisingumą“.

 • Šv. Polikarpo Smirniečio laiškai filipiečiams

  2022.11.11Šv. Polikarpas Smirnietis

  Šv. Irenėjas mini, kad Polikarpas yra parašęs laiškų kelioms bažnyčioms. Yra išlikęs šis vienas laiškas Filipų miesto Makedonijoje tikintiesiems.

 • Šv. Steponas – pirmoji Bažnyčios karūna

  2022.12.26Kun. Alban Butler

  Šv. Augustinas ir kiti tėvai neabejoja, kad garsusis šv. Pauliaus atsivertimas buvo šio šventojo priešmirtinių dejonių ir maldų vaisius ir yra didelio jo dangaus troškimo įrodymas.

 • Šv. Tomas Beketas – vyskupiškos tvirtybės pavyzdys

  2022.12.29Katalikų Tradicija

  Gruodį įvykęs arkivyskupo kraujo praliejimas jo paties sostinės katedroje, nuodėmė, sujungusi kankinystę su šventvagyste, buvo bene labiausiai stulbinantis  brandžiųjų viduramžių įvykis.

 • Šventojo kankinio Ignoto Antiochiečio laiškai

  2021.02.05Ignotas Antiochietis

  Antiochijos vyskupas ir kankinys Ignotas (kitaip dar vadintas Teoforu – Dievo Nešiotoju) imperatoriaus Trajano laikais (pasak Harnako, po 110 m.) buvo suimtas ir iš Sirijos nugabentas į Romą žvėrims sudraskyti. Jis buvo po apaštalo Petro antrasis Antiochijos vyskupas, tikras apaštalų įpėdinis ir tarnyste, ir dvasia.

Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.