Naujausi

Tikėjimas

Bažnyčia

Visuomenė

Šeima ir namai

Istorija

Kultūra

Pop. šv. Pijus X

 • Arkivysk. Lefebvre'o paskaita apie šv. Pijaus X encikliką E Supremi Apostolatus

  2023.07.06Arkivysk. Marcel Lefebvre

  Šioje gražioje popiežiaus Pijaus X enciklikoje praktiškai apibendrinamos visos jo pirmtakų enciklikos. Štai kas svarbiausia: Omnia restaurare in Christo.

 • Liepsnojanti ugnis: Pirmoji Bepo Komunija

  2023.11.20Wilhelm Hünermann

  – Aš norėčiau būti kunigas, – atsakė berniukas. – Priėmęs šventąją Komuniją, aš staiga įsitikinau, kad mane tam kviečia Išganytojas.

  Valandėlę motina stovėjo negalėdama ištarti nė žodžio. Paskui ji pagriebė berniuką j glėbį ir jį pabučiavo.

 • Modernizmo priežastys

  2023.01.26Kun. Hermann Weinzierl

  Jei rimtai atsižvelgsime į šventojo popiežiaus žodžius – „visų erezijų kloaka; visų erezijų, kokios tik yra buvę, dvasia ir pagrindai“ – tai modernizmą teks laikyti absoliučiai antikrikščioniška sistema.

 • Priesaika prieš modernizmo klaidas

  2022.09.10Popiežius šv. Pijus X

  1910 m. popiežius šv. Pijus X įvedė antimodernistinę priesaiką. Priesaika buvo privaloma iki 1967 m., kai buvo panaikinta popiežiaus Pauliaus VI.

 • Rekomenduojame: „Bažnyčios mokymas, IV knyga. Modernizmas“ 

  2023.04.25Katalikų Tradicija

  Knygoje pateikiami svarbiausi Bažnyčios Mokymo apie modernizmą tekstai.

 • Šv. Pijaus X enciklika apie modernistų doktrinas „Pascendi Dominici gregis“

  2022.02.04Popiežius šv. Pijus X

  Iš tikrųjų jis nesuklys manydamas juos esant labiausiai kenksmingus Bažnyčios priešus. Nes, kaip jau esame sakę, jie ketina sužlugdyti Bažnyčią ne iš išorės, bet iš vidaus. Tad pavojus slypi beveik pačioje Bažnyčios širdyje, ir žala yra tuo didesnė, kad jie iš arčiau ją pažįsta.

 • Šv. Pijus X prieš masoneriją ir modernizmą

  2023.04.14Wilhelm Hünermann

  Su dideliu skausmu Pijus X matė, kad tos klaidos, vadinamos modernizmu, brovėsi į kunigų seminarijas, į teologijos fakulteto auditorijas, net į bažnytinę hierarchiją. Ilgiau nebuvo galima tylėti.

 • Šventasis Tėvas Pijus X: viską atnaujinti Kristuje

  2022.09.03Kun. Pranas Kuraitis

  Kadangi Pijaus X dvasia tik ir gyvena troškimu prisidėti visomis išgalėmis prie pasaulio atnaujinimo Kristuje, tai jis ir į visas savo popiežiavimo priedermes, darbus žiūri per to šūkio prizmę.

Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.