Šiuolaikiniam žmogui Dievas tapo panašiu į minkšto būdo tėtušį, kuris viską leidžia. Šiuolaikiniam religiniam gyvenimui Bažnyčioje būdingas labai laisvas, familiarus santykis su Dievu.

Vertinant Bažnyčios po Vatikano II Susirinkimo pasirinktos evangelizavimo strategijos sėkmę, dažnai kaip didelis šio Susirinkimo laimėjimas pateikiamas katalikybės augimo Afrikoje pavyzdys.

Kalėdų laiko linksmybės, regis, liko toli praeityje. Keturiasdešimt dienų džiaugsmo, kurį mums atnešė mūsų Emanuelio gimimas, praėjo.

Įžengiame į Velykų laikotarpį, kurį pradedame trumpiausiu (tik 17 dienų) liturginiu Septuagezimos laiku.

Vienas akivaizdžiausių šiuolaikinio gyvenimo bruožų yra tas, kad jis griauna bendruomenes.

Šiame tekste kalbama apie tradicinį Romos ritualą, kurio su neesminiais pakeitimais buvo laikomasi nuo pat pirmųjų Bažnyčios amžių.

Prisitaikymas prie visiškai „normalios“ šiuolaikiniais standartais aprangos nėra neutralus veiksmas. Bent jau ne šiais laikais. Tai visada reiškia prisitaikymą prie bjaurumo, o dažnai ir prie visiško nepadorumo.

Kunigas Bosko gegužės 26 d. pažadėjo jaunuoliams paskutinę arba priešpaskutinę mėnesio dieną papasakoti kai ką įdomaus. Taigi gegužės 30 d. vakare jis papasakojo jiems tokį dalyką.

Gimties „keitimas“ pamažu tampa legalus, pedagogai ir tėvai mato šį „trendą“ greitai plintant jaunimo tarpe. Tad ar galima savo vaikus apsaugoti?

Visi autoriaus straipsniai:
Visi autoriaus straipsniai:

Tradiciją palaikantys katalikai negalėjo nepastebėti įtampos tarp Ratzingerio išpažįstamo konservatyvumo ir jo, kaip Vatikano II Susirinkimo eksperto, reformistinio indėlio į šį Susirinkimą.

Nukrypstantys nuo Bažnyčios mokymo būdavo įspėjami ir baudžiami. Šiandien jie gyvena pačiame Bažnyčios centre.

 Svarbiausia, kad nepamirštume pasiimti Kristų į savo gyvenimo valtį.

Tai knyga, kuri mus moko būti geresniais žmonėmis, susipažįstant su dramatiška konkretaus šventojo gyvenimo istorija.

Jei rimtai atsižvelgsime į šventojo popiežiaus žodžius – „visų erezijų kloaka; visų erezijų, kokios tik yra buvę, dvasia ir pagrindai“ – tai modernizmą teks laikyti absoliučiai antikrikščioniška sistema.

Visi autoriaus straipsniai:

Paulius buvo keliaujantis mokytojas, savo misionieriškomis kelionėmis aprėpęs pagrindinius tuometinės Europos kelius.

Visi autoriaus straipsniai:

Dievo kelias yra ne nekantrus savęs žalojimo kelias, bet kantrios kančios kelias. Tai kelias, vedantis į gyvenimą ir į visuomenę, kuri vertina gyvybę.

Visi autoriaus straipsniai:

„Parodykite man, ką naujo atnešė Mahometas, ir ten rasite tik blogus ir nežmoniškus dalykus, pavyzdžiui, jo įsakymą kardu skleisti jo skelbiamą tikėjimą.“

Gyvenimą galima nugyventi dvejopai: atidžiai arba negalvojant.

Kokie mes ateiname į Šventąją Mišių Auką susitikti su Viešpačiu? Ar esame nuolankūs, kaip tas raupsuotasis, kuris maldavo Viešpaties gailestingumo?

Jei tik pagalvotumėte apie tai, kaip Dievas mato mūsų mintis, žodžius ir darbus, bei kokią antgamtinę vertę jie turi Dievo akyse, tada kitų požiūris į mus ir tai, ar susilaukiame kokios matomos sėkmės ar ne, taptų gerokai mažiau svarbus.

Honkongo vyskupas emeritas kardinolas Josephas Zenas griežtai sukritikavo popiežiaus Pranciškaus apribojimus tradicinėms Mišioms, taip pat „Sinodą apie sinodiškumą“.

Vyskupas Athanasius Schneideris išdėstė dvylika žingsnių, kuriuos katalikai tėvai privalo žengti, jei nori apsaugoti savo šeimas ir vaikus.

Šiuolaikinis žmogus šlovina save, ir šis natūralizmas įsiskverbė net į maldą. Liturgijoje jis pasireiškia kaip naujovių ir adaptacijų alkis; modernių muzikos formų invazija ir lėkšta, vulgari kalba.

Visi autoriaus straipsniai:

Prieš pat savo mirtį kardinolas George'as Pellas parašė straipsnį laikraščiui The Spectator, kuriame pasmerkė Vatikano planus dėl „Sinodo apie sinodiškumą“ kaip „nuodingą košmarą“.

Pokategorės

Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.
Daugiau informacijos Sutinku Nesutinku