DIEVAS IR ŽMOGUS

Tradicinis lietuviškas katalikų katekizmas
Prel. dr. Feliksas Bartkus, kan. dr. Pijus Aleksa

I. APIE DIEVIŠKĄSIAS DORYBES

Dieviškosios dorybės

I. Dieviškosios dorybės yra trys: tikėjimas, viltis ir meilė. Jos pavadintos dieviškosiomis, nes jų dalykas (objektas) yra pats Dievas, pagrindas – kuri nors iš Dievo savybių, ir jos reiškiasi mūsų santykiuose su Dievu.

Tikėjimu mes pažįstame ir pripažįstame Dievą, remdamiesi tuo, kad Jis yra tiesakalbis ir neklystantis; viltimi mes tikimės pasieksią Dievą, nes Jis yra mums geras ir ištikimas; meile mes mylime Dievą labiau už viską, nes Jis yra didžiausias gėris.

Kad visos dieviškosios dorybės mums yra būtinos, kalbėta jau pirmiau. Tobuliausioji iš dieviškųjų dorybių yra meilė, nes pasiekus galutinį savo tikslą tikėjimas ir viltis išnyks, o meilė pasiliks visada. „Meilė niekada nesibaigia, – sako šv. Paulius. – Išnyks pranašystės paliaus kalbos, baigsis pažinimas ... Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė – šis trejetas, bet didžiausia jame yra meilė.“ (1 Kor 13, 8ir13)

Dieviškųjų dorybių aktų žadinimas

2. Kadangi dieviškosios dorybės yra būtinos mūsų išganymui, mes turime atsidėję jas lavinti, dažnai žadindami jų aktus. Ypač privalome tai daryti:

a) jausdami prieš jas pagundas;

b) priimdami šv. sakramentus;

c) būdami mirties pavojuje.

Dieviškųjų dorybių aktų žadinimo būdas

3. Dieviškųjų dorybių aktus galima sužadinti nuoširdžiai kalbant šias maldeles:

a) Tikėjimo aktą: Tikiu, Dieve, visa, ką Tu apreiškei ir per Šventąją savo Bažnyčią davei mums tikėti, nes Tu, būdamas pati Tiesa, negali suklysti nei kitų suklaidinti. Viešpatie, padidink mano tikėjimą!

b) Vilties aktą: Turiu viltį, Viešpatie, ir tvirtai tikiuosi, kad dėl Jėzaus Kristaus nuopelnų duosi man išganymui reikalingų malonių ir, jeigu laikysiuosi Tavo įsakymų, amžinąją garbę danguje, nes Tu pats, Viešpatie, tai pažadėjai, o ką pažadi, visuomet įvykdai. Viešpatie, sustiprink mano viltį!

c) Meiles aktą: Myliu Tave, Dieve, visa širdimi, visa siela, visu protu, visomis jėgomis, nes Tu esi be galo geras, be galo vertas meilės. Dėl Tavo meilės myliu kiekvieną žmogų ir iš širdies atleidžiu visiems savo kaltininkams. Duok man, Viešpatie, vis labiau Tave mylėti!

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

Patinka, ką skelbiame?

Sekite mus socialiniuose tinkluose.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.