DIEVAS IR ŽMOGUS

Tradicinis lietuviškas katalikų katekizmas
Prel. dr. Feliksas Bartkus, kan. dr. Pijus Aleksa

II. PAREIGA SUSILAIKYTI NUO MĖSIŠKŲ VALGIŲ

Susilaikymo arba santūros pareiga

1. Bažnyčia įpareigoja tikinčiuosius tam tikromis jos paskirtomis dienomis nevalgyti mėsos ir iš mėsos pagamintų mėsiškų valgių.

Mėsa čia vadinama visos šiltakraujų gyvūnų ir paukščių kūnų dalys: raumenys, kraujas, taukai, smegenys ir kt. Šaltakraujų gyvūnų kūnai, pavyzdžiui, įvairių žuvų, vėžių ir pan., nevadinami mėsa, todėl nėra draudžiama juos valgyti. Tačiau kai kurias šiltakraujų gyvūnų kūno dalis, pavyzdžiui, taukus, kraują, yra leista vartoti kaip priedą gaminti nemėsiškiems valgiams arba kaip uždarą.

Santūros pareigos svarbumas

2. Susilaikymo arba santūros pareiga yra svarbi. Todėl kas be rimtos priežasties jos nepaiso, sunkiai nusideda.

Santūros pareiga saisto tiek kartų, kiek kartų valgoma. Todėl kas Bažnyčios uždraustą dieną, sakysime, tris kartus valgo mėsiškus valgius, tas padaro tris atskiras nuodėmes.

Santūros dienos[47]

3. Susilaikyti nuo mėsos ir mėsiškų valgių Bažnyčia įsako visais metų penktadieniais.

Tačiau, jei penktadienį pasitaiko kokia Bažnyčios įsakyta šventė, pavyzdžiui, Šv. Kalėdos, Naujieji Metai, Trys Karaliai, Švč. M. Marijos Nekaltasis Prasidėjimas ir kt., tada galima valgyti mėsos.

Kadangi Viešpats Jėzus, pasiaukodamas už mūsų nuodėmes, kentėjo ir numirė penktadienį, krikščionys jau nuo pat pirmųjų amžių ėmė tą dieną ypatingu būdu skirti atgailai ir padėkai Išganytojui. Tai jie darė ir susilaikydami nuo mėsiškų valgių. Šį papročiu virtusį girtiną jų elgesį Bažnyčia ilgainiui paskelbė įsakymu.

Santūros ir drauge pasninko dienos

4. Bažnyčia įsako ne tik susilaikyti nuo mėsiškų valgių, bet ir pasninkauti šiomis dienomis:

a) Pelenų dieną;

Tai pirmoji gavėnios diena. Kaip žinome, ji būna trečiadienį po Užgavėnių. Nors kitais gavėnios trečiadieniais yra leista valgyti mėsos, bet šį ne.

b) visais gavėnios penktadieniais ir šeštadieniais;

Išimtį sudaro tik Didžiosios savaitės šeštadienis, kurio metu pareiga susilaikyti nuo mėsiškų valgių ir pasninkauti tęsiasi tik iki vidurdienio.

c) visomis metų Ketvirčių dienomis;

Vadinasi, ne tik penktadieniais ir šeštadieniais, bet taip pat ir trečiadieniais reikia susilaikyti nuo mėsiškų valgių ir pasninkauti.

d) Šv. Kalėdų, Sekminių, Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) švenčių ir visų Šventųjų vigilijų dienomis.

Bet, kaip jau minėta, jeigu tos vigilijos pasitaiko sekmadienį, tada nereikia nei susilaikyti nuo mėsiškų valgių, nei pasninkauti.

Ką saisto santūros įsakymas[48]

5. Santūros įsakymas saisto visus tikinčiuosius nuo 7 metų amžiaus iki gyvenimo pabaigos.

Vadinasi, vaikai iki 7 užbaigtų metų amžiaus neprivalo įsakytomis dienomis nevalgyti mėsos, nors jų protas būtų jau pakankamai išsivystęs. Bet neturi tos pareigos nė atsilikę vaikai, t. y. tie, kurių protas ir sulaukus 7 metų amžiaus nėra reikiamai išsivystęs, nes Bažnyčios įsakymai saisto tik tuos, kurių protas pakankamai išsivystęs.

Priežastys, dėl kurių atleidžiama nuo santūros įsakymo

6. Nuo santūros įsakymo yra laisvi tie, kuriems jį labai sunku įvykdyti:

a) beturčiai, kurie gyvena iš kitų malonės;

Jie gali valgyti tai, ką gauna ir ką santūros dienomis turi.

b) sergantys, po ligos dar nesustiprėję, nėščios ir kūdikius maitinančios moterys ir visi, kurių sveikatos būklė reikalauja stipresnio maisto;

Čia galima laikytis to, ką nustato gydytojas. Bažnyčia savo įsakymais nenori niekam naikinti ar mažinti sveikatos.

c) dirbantys labai sunkius kūno darbus;

Tokie yra, pavyzdžiui, įvairūs akmens skaldyklų, kasyklų, liejyklų ir pan. įmonių darbininkai.

d) negalintys turėti nemėsiškų valgių.

Taip neretai atsitinka keleiviams ir tiems, kuriuos maitina kiti, pavyzdžiui, tarnyboje esantiems kareiviams, tarnams ir pan. Tačiau tarnai privalo pasiieškoti tokių šeimininkų, kurie leistų jiems vykdyti Bažnyčios įsakymus.

Pastaba

Čia bendrais bruožais išdėstytas Bažnyčios įsakymas, susijęs su pasninku ir santūra. Jeigu kur Bažnyčia yra davusi tam tikrų palengvinimų, be abejo, jais galima naudotis. Apie juos tikintiesiems paprastai praneša kunigai. Kilus kokiai abejonei, reikia pasiklausti kunigo. Tai galima padaryti ir per išpažintį.


[47] Pagal 1983 m. Kanonų teisės kodeksą, susilaikymo įsakoma laikytis tik Pelenų trečiadienį ir didįjį Penktadienį, be to, atlikti kokią nors auką visais metų penktadieniais. Vis dėlto tradiciniai katalikai, sekdami senu papročiu, stengiasi susilaikyti nuo mėsos visais metų penktadieniais.

[48] Susilaikymo laikytis privalo visi katalikai, baigę 14 amžiaus metus. Nuo susilaikymo atleidžiami (išskyrus Pelenų dieną, Didįjį penktadienį ir Kūčias): visi, atleistieji nuo pasninko; negalintys pasirinkti maisto, turintys valgyti tai, kas duodama (svečiai, krikštynų ar laidotuvių pietų dalyviai, vargšai, vaikai ir pan.).

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

Patinka, ką skelbiame?

Sekite mus socialiniuose tinkluose.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.