DIEVAS IR ŽMOGUS

Tradicinis lietuviškas katalikų katekizmas
Prel. dr. Feliksas Bartkus, kan. dr. Pijus Aleksa

Pratarmė trečiajai laidai

Džiaugiamės, kad antroji knygos „Dievas ir žmogus“ laida sulaukė didelio susidomėjimo. Nemažai Lietuvos katalikų išreiškė nuoširdų dėkingumą už šį tradicinį Katalikų katekizmą. Visi antrosios laidos egzemplioriai buvo išparduoti, ir daugelis žmonių su nekantrumu laukia pasirodant naujos laidos. Mes aiškiai suprantame, kaip svarbu išspausdinti tradicinį Katalikų katekizmą lietuvių kalba, katekizmą, parašytą dar prieš nesuskaičiuojamas Vatikano II Susirinkimo pradėtas reformas.

Šis katekizmas išsiskiria iš kitų savo aiškumu, glaustumu ir visapusiškumu ‒ šiomis savybėmis, Bažnyčios supratimu, ir turi pasižymėti tikras katekizmas. Jis paprastai, bet giliai moko mus katalikų tikėjimo.

Skaitytojai pastebės, kad naujojoje laidoje visos Šv. Rašto citatos pakeistos naujesniu, kun. Č. Kavaliausko ir kun. A. Rubšio vertimu. Be to, šiek tiek pataisėme paties teksto kalbą, nes kai kurie originalo žodžiai, frazės ir išsireiškimai skamba archajiškai. Tai darydami stengėmės likti kuo ištikimesni autorių stiliui ir intencijai. Tikimės, jog šie nedideli pakeitimai padės skaitytojui geriau suprasti Katekizmo tekstą.

Taip pat įterpėme keletą išnašų, paaiškinančių tradicinį katalikų mokymą dabarties problemų ir Bažnyčią apėmusios krizės kontekste. Reikia atsiminti, kad šis Katekizmas buvo parašytas „normaliais“ laikais (t. y. ne krizės metu), todėl daugelį katalikų mokymo ir disciplinos dalykų reikia tinkamai suprasti atsižvelgiant į dabartinę Katalikų Bažnyčios krizę.

Ką reiškia „normalūs“ laikai? Tai metas, kai Bažnyčios mokymas, moralė, liturgija, teologija, dvasingumas ir drausmė klesti bei auga. Tai metas, kai popiežius, vyskupai ir kunigai moko tradicinės katalikų doktrinos ir moralės. Tai metas, kai senovinis Romos Mišių ritualas ir tradicinis katalikų tikėjimas pašvenčia milijonus sielų. Tai metas, kai Bažnyčios disciplina, įstatymai ir tvarka aiškiai išreiškia katalikų mokymą.

Šiandien Katalikų Bažnyčia gyvena ne „normaliais“ laikais, ir tai yra priežastis, kodėl egzistuoja Šv. Pijaus X kunigų brolija bei tradiciniai katalikai. Bažnyčia išgyvena didžiulę tikėjimo, moralės, liturgijos, teologijos, dvasingumo ir disciplinos krizę, todėl tradiciniai katalikai meldžiasi, aukojasi ir kovoja, kad atstatytų Bažnyčios Tradiciją.

Vis dėlto turime skirti katalikų mokymą ir discipliną. Tikėjimo lobis ir katalikų mokymas negali keistis. Katalikų mokymas yra Dievo apreikštas žmogui per patriarchus, pranašus ir mūsų Viešpatį Jėzų Kristų ir perduotas mums Bažnyčios (dvylikos apaštalų įpėdinių). Bažnyčios disciplina yra tam tikram laikui pritaikytų įstatymų ir taisyklių, padedančių mums gyventi krikščioniškai, rinkinys. Bažnyčios disciplina gali keistis priklausomai nuo aplinkybių. Tačiau bet kuriuo atveju Bažnyčios įstatymai ir normos turi visada aiškiai išreikšti katalikų mokymą.

1983 m. buvo paskelbtas naujasis Kanonų teisės kodeksas. Šio Kodekso tikslas ‒ įgyvendinti Vatikano II Susirinkimo pradėtas katalikų liturgijos ir mokymo reformas. Tradiciniai katalikai kiek įmanoma stengiasi laikytis naujojo 1983 m. Kodekso normų, bet kai kurios iš jų yra pernelyg nuolaidžios ir liberalios, o kai kurios ‒ netgi blogos. Todėl tradiciniai katalikai pirmenybę teikia tradiciniams Bažnyčios įstatymams, ypač susijusiems su pasninku, susilaikymu, vigilijomis, atlaidais, šventėmis ir t. t. Šie įstatymai geriau išreiškia katalikišką mokymą ir gyvenimą. O naujieji įstatymai, deja, atspindi didžiules problemas, kylančias iš Vatikano II Susirinkimo reformų.

Taigi šiame Katekizme yra išdėstytas ir katalikų mokymas, ir bažnytinė disciplina.

1. Katalikų mokymą reikia priimti be abejonių.

2. Čia išdėstyta bažnytinė disciplina nėra įpareigojanti (t. y. jos nesilaikyti nėra nuodėmė), o tik patartina, ypač katalikams, norintiems sekti tradiciniais Bažnyčios įstatymais. Tiesą sakant, daugelis šiame Katekizme surašytų teisinių normų šiuo metu nebegalioja. Tačiau, kaip minėjome, jos geriau išreiškia Bažnyčios mokymą ir krikščioniško gyvenimo dvasią.

Daugiau informacijos apie Bažnyčios krizę ir kovą už Tradicijos sugrįžimą rasite mūsų internetinėje svetainėje www.fsspx.lt bei kitose mūsų išleistose knygose.

Mes meldžiame švenčiausiąją Marijos širdį suteikti daug malonių visiems, skaitantiems ir studijuojantiems šį Katekizmą. Tepadeda ji mums pažinti katalikų tikėjimą. Kartu su šv. Pijumi X ir šv. Kazimieru mes meldžiamės, kad Lietuvos katalikai geriau pažintų ir mylėtų savo tikėjimą.

Jūsų Kristuje ir Marijoje,

Kun. Shane Pezzutti

Kaunas, 2014 m. gegužės 15 d.

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

Patinka, ką skelbiame?

Sekite mus socialiniuose tinkluose.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.