DIEVAS IR ŽMOGUS

Tradicinis lietuviškas katalikų katekizmas
Prel. dr. Feliksas Bartkus, kan. dr. Pijus Aleksa

II. ATLAIDŲ RŪŠYS

Asmeniniai, daiktiniai, vietoviniai

1. Atlaidai skirstomi į asmeninius, daiktinius ir vietos.

a) Asmeniniais vadinami tie, kurie teikiami asmenims.

Juos žmonės gauna, kai atlieka Bažnyčios paskirtus darbus, pavyzdžiui, sukalba tam tikras maldas, aplanko bažnyčią, priima Komuniją ir pan.

b) Daiktiniai atlaidai yra tie, kurie prijungti prie tam tikrų daiktų, sakysime, prie rožančiaus, medalikėlio, kryželio ir t. t.

Daiktai, prie kurių Bažnyčia jungia atlaidus, privalo būti iš tvirtos medžiagos, pavyzdžiui, iš metalo ar kaulo. Čia visiškai netinka stiklas, nes ši medžiaga yra labai trapi ir netvirta. Atlaidinius daiktus reikia turėti su savimi, pavyzdžiui, ant kaklo ar kišenėje arba bent laikyti pagarbioje vietoje savo bute. Daiktai netenka atlaidų, kai sunyksta, pavyzdžiui, kai rožančius sutrūkinėja ar išsibarsto jo karoliukai, kryželis sulūžta arba kai jie parduodami.

Savo atlaidų jie nenustoja, jei tik paskolinami kitiems arba jei sunyksta tik jų dalis, sakysime, pametama keletas rožančiaus karoliukų.[128]

c) Vietos atlaidai yra tie, kurie prijungti prie tam tikrų vietų, pavyzdžiui, bažnyčios, altoriaus, paveikslo ir t. t.

Norint gauti šiuos atlaidus, yra būtina aplankyti nurodytas vietoves. Jos netenka atlaidų, kai nebeatitinka savo pirmykštės paskirties, sakysime, bažnyčia ar paveikslas sudega.

2. Atlaidai skirstomi į visuotinius ir dalinius.

a) Visuotiniais atlaidais vadinami tie, kurie Bažnyčios nustatymu atleidžia visą laikinąją bausmę, priklausančią už nuodėmes.

Visuotiniai atlaidai turi panaikinti visą laikinąją bausmę, bet norintieji juos gauti toli gražu ne visuomet gauna visišką jos atleidimą. Dažnai pasitaiko, kad atsiranda kliūčių visuotiniams atlaidams gauti, pavyzdžiui, žmogus turi dar neatleistų, nors ir mažų, nuodėmių. Bausmės gali būti panaikintos tik už tas nuodėmes, kurios jau yra atleistos, bet jokiu būdu ne už tas, kurios dar neatleistos. Vadinasi, atlaidai, nors pagal savo paskirtį yra visuotiniai, pasidaro tik daliniai, nes tikintieji gauna jų tik tiek, kiek yra verti.

b) Daliniai atlaidai yra tie, kurie skiriami tik tam tikrai laikinosios bausmės daliai atleisti.

Tokie, pavyzdžiui, yra 100, 300 dienų, vienerių ar septynerių metų, septynerių kvadragezimų atlaidai ir pan. Tačiau tai nereiškia, kad šie atlaidai tiek pat dienų ar metų sutrumpins skaistyklos kančias. Anaiptol! Jie naikina tik tiek laikinosios bausmės, kiek jos kadaise atleisdavo Bažnyčia iš naudotos 100, 300 dienų ar septynių metų kanoniškosios atgailos, kuri dažnai būdavo labai griežta. Kvadragezimos yra gavėnios, per kurias senovėje buvo pasninkaujama mintant tik duona ir vandeniu.[129] Vadinasi, septynių kvadragezimų atlaidai naikina tiek laikinosios bausmės, kiek jos būdavo atleidžiama senovėje per septynias griežto pasninko gavėnias.


[128] S. Poenit. 1921 m. vasario 18 d.

[129] Noldin, De sacramentis, p. 321.

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

Patinka, ką skelbiame?

Sekite mus socialiniuose tinkluose.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.