DIEVAS IR ŽMOGUS

Tradicinis lietuviškas katalikų katekizmas
Prel. dr. Feliksas Bartkus, kan. dr. Pijus Aleksa

III. PAŽEISTOS ARTIMO GARBĖS ATITAISYMAS

Pareiga atitaisyti

1. Kas kokiu nors būdu neteisėtai pažeidė artimo garbę, tas privalo:

a) ją atitaisyti;

b) atlyginti visus nuostolius, kuriuos dėl to patyrė artimas.

Čia yra taip pat, kaip su artimui padaryta materialine žala. Juk ir jo garbę neteisėtai pažeidžiant, jis nuskriaudžiamas, o, be to, neretai padaroma jam ir materialinių nuostolių.

Pareigos atitaisyti svarbumas priklauso nuo to, kiek buvo pažeista artimo garbė ir kiek jam padaryta nuostolių.

Atitaisymo būdas

2. Neteisėtai pažeista artimo garbė turi būti atitaisyta taip:

a) jei artimas buvo apšmeižtas, visa tai reikia atšaukti tokiu būdu, kokiu jis buvo apšmeižtas;

Vadinasi, jei žodžiais ? žodžiais; jei raštu ? raštu, ir prie tų pačių asmenų, prie kurių buvo apšmeižtas. Vienu žodžiu, reikia padaryti taip, kad artimo garbė būtų visiškai atstatyta.

b) jei artimas buvo užgautas, apskritai reikia jo atsiprašyti;

Sakoma apskritai, nes dažniausiai privalu atsiprašyti tik vyresnių už save, o lygiems ar žemesniems už save paprastai pakanka parodyti tik kiek didesnį palankumą.

c) jei artimas buvo apkalbėtas, tiesioginis atitaisymas čia neįmanomas (nes buvo pasakyta tiesa), bet reikia pasistengti atitaisyti netiesiogiai, būtent artimo kaltes ar ydas kiek galima pateisinant ar ką gero apie artimą papasakojant ir pan.

Priežastys, dėl kurių atleidžiama nuo atitaisymo

3. Nuo pareigos atitaisyti pažeistą artimo garbę atleidžiama dėl šių priežasčių:

a) jei artimo garbės pažeidimas buvo nesėkmingas;

Taip yra tada, kai klausantieji netiki apkalbėtoju, šmeižėju ar liežuvautoju ir juo labiau, jeigu jie jį subara ar sudraudžia.

b) jei artimo garbė jau atitaisyta kitu būdu;

Taip yra, jeigu, pavyzdžiui, teismas nubaudžia garbės pažeidėją arba labai daug laiko praeina nuo garbės pažeidimo, ir visi tai pamiršta. Tačiau, jeigu teismas įpareigoja atitaisyti, reikia tai atlikti. Taip pat, jeigu šmeižtas yra itin bjaurus ir labai žalingas ne tik tam asmeniui, bet ir visam luomui, privaloma jį atšaukti nežiūrint, kiek laiko būtų praėję.

c) jei atitaisyti nebeįmanoma;

Jeigu, sakysime, neįmanoma pasiekti tų asmenų, kurie girdėjo apkalbas, šmeižtą ar liežuvavimą, arba jeigu artimo kaltės ar ydos, kurios nebuvo viešai žinomos, kitu keliu iškilo aikštėn.

d) jei nukentėjęs artimas pažeidėjui dovanojo.

Tiktai reikia pasakyti, kad anaiptol ne visada nukentėjęs asmuo turi teisę atleisti pažeidėją nuo atitaisymo. Jeigu kam garbė yra būtina tinkamai atlikinėti savo pareigoms, pavyzdžiui, gydytojui, advokatui, kunigui, tas privalo reikalauti, kad ji būtų atitaisyta.

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

Patinka, ką skelbiame?

Sekite mus socialiniuose tinkluose.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.