DIEVAS IR ŽMOGUS

Tradicinis lietuviškas katalikų katekizmas
Prel. dr. Feliksas Bartkus, kan. dr. Pijus Aleksa

III. BENDRADARBIAVIMAS PAŽEIDŽIANT SVETIMĄ NUOSAVYBĘ

Sąvoka

1. Svetimos nuosavybės pažeidimu galima nusikalsti ne tik pačiam ją neteisėtai pasisavinant, sunaikinant ar sužalojant, bet taip pat ir bendradarbiaujant ją neteisėtai savinantis, naikinant ar žalojant. Tai įvyksta dvejopai:

a) kai savo veiksmais prisidedama prie jos neteisėto pasisavinimo, sunaikinimo ar sužalojimo;

b) kai, esant galimybei, nesukliudoma kitiems neteisėtai ją pasisavinti, sunaikinti ar sužaloti, ypač jei privaloma tai padaryti.

Pareigą sukliudyti pasisavinti, sunaikinti ar sužaloti svetimą nuosavybę turi tėvai savo vaikams, vyresnieji savo valdiniams ir tie asmenys, kurie yra tam tikslui paskirti saugoti svetimą nuosavybę, pavyzdžiui, įvairūs sargai, ar viešąją tvarką, pavyzdžiui, policininkai.

Nedorumas

2. Bendradarbiavimo nedorumas neteisėtai pažeidžiant svetimą nuosavybę priklauso nuo savininkui padaromos žalos dydžio ir nuo bendradarbiavimo artimumo. Juo didesnė yra žala ir artimesnis bendradarbiavimas, tuo sunkesnė nuodėmė. Sunkiau nusikalsta tie, kurie savo veiksmais prisideda prie svetimos nuosavybės pažeidimo, negu tie, kurie tik nesukliudo to padaryti. Sunkiau nusideda tie, kurie turi pareigą sukliudyti, nei tie, kurie tik gali, bet nėra įpareigoti sukliudyti.

Būdai

3. Neteisėtame svetimos nuosavybės pažeidime bendradarbiauja visi, kurie:

a) padeda, pamoko ar pataria tai padaryti;

b) galėdami ar privalėdami sukliudyti svetimos nuosavybės pažeidimą, nesukliudo;

c) neatiduoda rasto daikto savininkui;

d) nesistengia sumokėti savo skolų;

e) be rimtos priežasties ima iš kitų pašalpą, tuo sumažindami galimybę ją gauti tikriems vargdieniams.

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

Patinka, ką skelbiame?

Sekite mus socialiniuose tinkluose.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.